Od maja wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 4,4 proc.? Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy

4,4 proc. od 1 maja 2022 r. – taka podwyżka dla nauczycieli znajduje się w przygotowanym przez posłów PiS projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela, który trafił właśnie do Sejmu

Projekt nowelizacji jest krótki (przeczytasz go TUTAJ).

„W okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 zwiększa się o 4,4 proc.” – czytamy w kluczowym artykule.

Zgodnie z dokumentem, nauczyciele powinni otrzymać wspomnianą podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br. z wyrównaniem od 1 maja br.

Według autorów projektu, stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosić będą dla:
* nauczyciela stażysty – 3 693,46 zł,
* nauczyciela kontraktowego – 4 099,74 zł,
* nauczyciela mianowanego – 5 318,58 zł,
* nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.

Na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja br. przeznaczono 1 mld 671 mln zł.

„W związku z powyższym, celem niniejszej ustawy jest zapewnienie nauczycielom podwyżki od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Komunikat Związku Nauczycielstwa Polskiego i WZZ „Forum – Oświata”. “Domagamy się wzrostu wynagrodzeń”

Według autorów projektu, propozycja ma na celu „podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia”. Posłowie PiS przyznali, że obecne wynagrodzenia nauczycieli nie są „dostatecznie motywujące”.

„W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

ZNP: Szkoły potrzebują pieniędzy i wsparcia ze strony MEiN, aby skutecznie pomagać dzieciom z Ukrainy

Zdaniem ZNP, zawarta w projekcie ustawy podwyżka nie jest w pełni satysfakcjonująca dla środowiska.

– To częściowa realizacja postulatów ZNP. Oferowana podwyżka nie uratuje sytuacji w szkołach i nie rozwiąże kryzysu, z jakim się zmagamy. ZNP będzie zabiegał o zdecydowanie większe pieniądze na wzrost wynagrodzeń w oświacie – skomentował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Proponowane przez posłów PiS podwyżki tylko w niewielkim stopniu zrekompensują nauczycielom szalejącą drożyznę. Przypomnijmy – w lutym br. inflacja wyniosła 8,5 proc. (rok do roku), a ekonomiści ostrzegają, że za kilka dni inflacja przebije pułap 10 proc. To oznacza, że proponowana podwyżka zrekompensuje nauczycielom zaledwie 1/4 tegorocznej inflacji.

W wynagrodzenia nauczycieli uderzyła też reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu, która obniżyła wynagrodzenie wielu pedagogów o kilkaset złotych. Polski Ład wyjątkowo mocno uderzył po kieszeni nauczycieli, którzy realizują dużą liczbę godzin ponadwymiarowych. A to właśnie godzinami ponadwymiarowymi ministerstwo edukacji chce rozwiązać problem braku nauczycieli w polskich szkołach i organizacji nauki dla setek tysięcy dzieci z Ukrainy.

ZNP interweniuje u premiera w sprawie negatywnego wpływu tzw. Polskiego Ładu na pensje w oświacie

„Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. Zwiększenie zadań i obowiązków powinno następować równolegle ze zwiększeniem uposażenia pracowników” – podkreślił prezes ZNP Sławomir Broniarz w opublikowanym niedawno wideo.

Prezes ZNP apeluje o wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty (wideo)

– Oczekujemy gratyfikacji dla tysięcy polskich nauczycieli, którzy z ogromnym zaangażowaniem, z ogromnym poświęceniem, także kosztem własnego rodzinnego budżetu wspierają ukraińskich uczniów. I mają pełne prawo oczekiwać wzrostu wynagrodzeń co ZNP postuluje od co najmniej dwóch lat – dodał.

Związek zwrócił się też do premiera oraz do szefa MEiN o pilne rozmowy w sprawie wzrostu płac nauczycieli z wyrównaniem od stycznia br.

ZNP do premiera i szefa MEiN: Konieczne pilne spotkanie na temat sytuacji w oświacie i wynagrodzeń nauczycieli

Według ZNP, wynagrodzenia nauczycieli powinny wzrosnąć o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia 2022 r.

Związek domaga się pilnych rozmów w sprawie podwyżek o 20 proc. z wyrównaniem od stycznia

(PS, GN)