Od poniedziałku lockdown w szkołach i nauka zdalna w całym kraju. Przedszkola nadal pracują normalnie

Od dzisiaj do 11 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą uczyć się zdalnie. Do 11 kwietnia wydłużona została też nauka zdalna dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Zajęcia w przedszkolach nadal będą odbywały się stacjonarnie.

W poniedziałek 22 marca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim od 22 marca do 11 kwietnia zawieszone zostaje w całym kraju prowadzenie zajęć stacjonarnych w szkołach dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W tym czasie uczniowie z tych klas mają się uczyć zdalnie.

– Nie chodzi o to, że w sklepie albo w przedszkolu człowiek się nie zaraża, a w szkołach się zaraża. Jeszcze raz podkreślę – trzeba zmniejszyć ruch. Za trzecią falę nie odpowiada szkoła, basen czy muzeum, tylko wariant brytyjski. Aby się nie rozprzestrzeniał, trzeba ograniczyć mobilność i kontakty międzyludzkie. Jeśli to, co zrobimy od poniedziałku nie wystarczy, to będzie konieczność zamknięcia także przedszkoli. Ale to jest ostateczność, do której mam nadzieję nie dojdzie – twierdzi Przemysław Czarnek, szef MEiN w wywiadzie dla Onetu.

Jak wyliczał minister edukacji “wyłączenie nauczania stacjonarnego dotyczy ogromnej liczby osób”. – Mówimy o 1,2 mln dzieci, a do tego trzeba dodać przemieszczających się rodziców i opiekunów, przewoźników oraz przedsiębiorców, którzy dostarczają posiłki – mówił.

Zdaniem Czarnka “wyłączenie tego ruchu” na trzy tygodnie powinno doprowadzić do “radykalnej zmiany w statystykach zakażeń”. – Moim zdaniem nauka zdalna jest przykrą koniecznością. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to choćby na kilka czy kilkanaście tygodni, dzieci powinny wrócić do szkoły – dodał.

Dodatkowo od poniedziałku szkoły podstawowe będą obowiązane zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III – dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia będą organizowane dla dzieci, których rodzice zawnioskują o taką opiekę.

Ponadto, dyrektor szkoły będzie obowiązany umożliwić dzieciom objętym opieką w szkole realizację na terenie szkoły zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 11 kwietnia wydłużone zostaje też zdalne nauczanie dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych i domów wczasów dziecięcych. Do 11 kwietnia zawieszone jest nadal stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Ograniczenie obejmuje również szkoły podstawowe i ponadpodstawowe: sportowe, mistrzostwa sportowego i szkoły z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego. Niezmienione pozostają zasady funkcjonowania szkół i placówek specjalnych.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole decyduje jej dyrektor.

Ponadto dyrektorzy szkół nadal mają obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia oraz mają możliwość organizowania takiego nauczania ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Utrzymane zostają dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia, będących młodocianymi pracownikami.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas VIII oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Mogą też udostępniać pomieszczenia do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

W całym kraju w przedszkolach i placówkach wychowania przedszkolnego zajęcia, tak jak dotąd, będą obywały się stacjonarnie.

(JK, GN)

Lockdown w szkołach – MEiN podało szczegóły

„Czy brytyjska mutacja koronawirusa omija przedszkola”? ZNP interweniuje ws. placówek pracujących stacjonarnie

Lockdown w całym kraju. Wszyscy uczniowie mają się uczyć on-line