Od poniedziałku w szkołach „tydzień przygotowania do szczepień”

Dziś rozpoczyna się „tydzień przygotowania do szczepień” w placówkach oświatowych w całym kraju. Szkoły mają zebrać zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci w wieku od 12. roku życia. W kolejnym tygodniu uczniowie, których rodzice wyrazili na to zgodę, będą się szczepili na terenie szkoły lub w punkcie szczepień populacyjnych współpracującym ze szkołą.

W szkołach trwa kampania mająca zwiększyć poziom zaszczepienia młodych ludzi. Przypomnijmy – od 7 czerwca można w Polsce szczepić na koronawirusa osoby od 12. roku życia preparatem Pfizer/BioNTech lub Moderną.

Akcja informacyjna MEiN na temat szczepień uczniów w wieku 12-18 lat

Według zaleceń MEiN, pierwszy tydzień września br., tj. od 1 do 5 września, miał się stać “tygodniem informacyjnym” na temat szczepień. Szkoły powinny wtedy zorganizować lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Drugi tydzień września (6-12.09) to z kolei “tydzień przygotowania do szczepienia”, w trakcie którego szkoła zbierze zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci.

Trzeci tydzień września (13.09 – 19.09) to natomiast “tydzień szczepień”.

MEiN chce szczepić uczniów na terenie szkół

Według opublikowanej w połowie sierpnia br. przez ministerstwo edukacji broszury na temat akcji szczepień w szkołach, do zadań dyrektora należy m.in. upowszechnienie wśród uczniów i ich rodziców informacji na temat akcji szczepień, nawiązanie kontaktu z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub też odpowiedź na zgłoszenie ze strony punktu szczepień. Dyrektor ustali zasady współpracy, w tym “niezbędne działania dotyczące przygotowania akcji szczepień uczniów, zakres odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposób przygotowania miejsca do szczepień oraz termin szczepień”.

W drugim tygodniu września dyrektor – jak wynika z ulotki informacyjnej – zbierze od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, a także ewentualnie dodatkowych osób: członków rodziny ucznia lub pracowników szkoły. Resort edukacji dołączył do instrukcji wzór deklaracji. Następnie szkoła ma powiadomić punkt szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie.

“W zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowuje miejsce w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień” – czytamy w informacji.

Jeśli dyrektor zdecyduje się na organizację punktu szczepień w szkole, to będzie musiał – uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne” – przygotować miejsce dla uczniów oczekujących na szczepienie, miejsce do weryfikacji formalnej kwestionariusza, miejsce do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza, miejsce do szczepienia i miejsce do obserwacji po podaniu szczepionki.

Jak zorganizować szczepienia w szkole? MEiN przygotowało broszurę informacyjną

“W przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły (dyrektor – przyp.red.) wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia” – czytamy w ulotce.

Dyrektor ponadto na krótko przed zaplanowanym szczepieniem przekaże rodzicom do wypełnienia “Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19”. “W celu usprawnienia procesu szczepień weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze” – podkreślono w broszurze.

W trakcie szczepienia dziecka obecność rodzica nie będzie obowiązkowa. “Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę (opiekun faktyczny)” – czytamy w materiałach przygotowanych przez MEiN. Podczas szczepienia opiekę nad uczniami mają zapewnić wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele.

W razie odmowy współpracy ze strony punktu szczepień dyrektor powinien się skontaktować z pełnomocnikiem wojewody ds. szczepień oraz Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Premier: Środki ochrony trafią do każdej placówki oświatowej

(PS, GN)