Po przegranych wyborach premier rozdaje stanowiska. Tym razem w Radzie Dialogu Społecznego

Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego w kadencji 2023/2024 zostanie Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Wszystko to odbywa się po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych i na krótko przed zmianą ekipy rządzącej.

Powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 r. Rada Dialogu Społecznego, jako forum trójstronnej współpracy, zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Prezydent powołał szefa MEiN Przemysława Czarnka w skład Rady Dialogu Społecznego

W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów.

Przedstawicielem ZNP w RDS (z ramienia OPZZ) jest prezes Związku Sławomir Broniarz.

„To próba wywrócenia stolika RDS”. ZNP protestuje przeciwko zarządzeniu premiera o rozmowach tylko z jednym związkiem

Funkcję przewodniczącego RDS pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu.

Zadaniem RDS jest prowadzenie dialogu w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma działać na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Rada Dialogu Społecznego rozmawia o oświacie. Związki domagają się inwestycji w pracowników i godnych warunków pracy

Choć obecna ekipa rządząca przegrała wybory parlamentarne, a wkrótce władzę przejmie dotychczasowa opozycja, to premier Mateusz Morawiecki postanowił powołać przewodniczącą RDS na kolejną, roczną kadencję. Szef rządu powierzył kierowanie RDS Marlenie Maląg.

„Zostałam wskazana przez premiera Morawieckiego na Przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego na kadencję 2023/2024. To dla mnie niezwykły zaszczyt i honor oraz ogromna przyjemność. Serdecznie dziękuję Panu Premierowi za zaufanie i powierzenie mi tego stanowiska” – napisała Maląg na swoim profilu w mediach społecznościowych.

(PS, GN)