Powstanie trzy razy więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Jest projekt rozporządzenia

Na stronie rządowego centrum legislacji ukazał się projekt rozporządzenia MON w sprawie określenia limitu zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Projekt zakłada zwiększenie limitu na rok 2022 z 40 do 115 zezwoleń. „Zwiększenie limitu OPW do 115 pozwoli na przyjęcie do projektu wszystkich zainteresowanych szkół” – czytamy w uzasadnieniu.

Celem rozporządzenia jest zwiększenie limitu zezwoleń, które Minister Obrony Narodowej może wydać na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku 2022.

Rozporządzeniem z dnia 30 listopada 2021 r. Minister Obrony Narodowej określił limit 40 zezwoleń na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego (OPW) w roku 2022. Nowy projekt zakłada zwiększenia limitu na rok 2022 z 40 aż do 115 zezwoleń.

Oddziały przygotowania wojskowego (OPW) są typem oddziałów szkolnych, które mogą być utworzone w szkołach ponadpodstawowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu „z uwagi na to, iż pozostałe 75 wniosków spełnia wymagania formalne i merytoryczne, a środki finansowe będące w dyspozycji MON, przeznaczone na ten cel zostaną zwiększone w roku bieżącym o ponad 7 mln, zachodzi pilna potrzeba zmiany limitu zezwoleń na rok 2022” – wyjaśniono.

MON tłumaczy także, że „w związku z koniecznością zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych, perspektywą zwiększenia nakładów finansowych na obronność państwa do wysokości 3 procent PKB oraz dużym zainteresowaniem organów prowadzących szkoły aktywizacją młodzieży w zakresie obronnym, zachodzi konieczność pilnego zwiększenia limitu OPW na rok bieżący”.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 16 maja, a kończy 27 czerwca. Dlatego – jak tłumaczy MON – konieczne jest jak najszybsze wejście w życie przedłożonego projektu regulacji, to jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj.

Przypomnijmy, że, zgodnie z tym co zapowiedział szef MEiN od 1 września w ramach przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” mają powrócić do szkół elementy przysposobienia obronnego.

Młodzież ma mieć zajęcia z zakresu  zapoznawania się z bronią palną, strzelania i pierwszej pomocy. Powrót przysposobienia obronnego do szkół ma dotyczyć uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i I klasy szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się obecnie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.

Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka postuluje, że jeśli w szkole jest schron, to powinien być odświeżony, a dzieci powinny wiedzieć, gdzie on jest.

– Piętnastolatek zgodnie z polskim prawem może już przechodzić inicjację seksualną, więc dlaczego w aspekcie posługiwania się bronią nie możemy ich przygotować? – stwierdził  w Polskim Radiu. – Wspólnymi siłami dążymy z ministrem edukacji do tego, by wzmocnić poczucie bezpieczeństwa uczniów – ogłosił.

(JK, GN)

Fot: zsoiz-ciechanowiec.pl

MEN zmienia “ramówki”. Chodzi o oddziały przysposobienia wojskowego, ale nie tylko…

Uczniowie na poligonie pod nadzorem nauczyciela

Jak ma wyglądać powrót elementów przysposobienia obronnego do szkół? MEiN ujawnia więcej szczegółów