Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: „My też idziemy na pikietę 1 września! Dość głodu na uczelniach!”

„1 września będziemy protestować w obronie godnych warunków pracy na polskich uczelniach i w placówkach badawczych” – informuje Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na Facebooku.

„Mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje. Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca. Zależy nam na naszych studentach i studentkach wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat” – czytamy.

RSZWiN ZNP przypomniała też swoje postulaty. Domaga się:

>> zwiększenia wynagrodzenia pracowników szkolnictwa wyższego i nauki co najmniej o 20% w 2023 roku

>> gwarancji wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej

>> ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami zasadniczymi nauczycieli akademickich

>> zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe od 2023 roku

Na początku lipca grupa posłów Koalicji Obywatelskiej skierowała do Sejmu projekt uwzględniający postulaty Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, który zakłada zwiększenie wynagrodzeń na uczelniach wyższych o 20 proc. od 1 lipca br.

Projekt znajduje się tutaj

Także posłowie Lewicy złożyli w Sejmie projekt ustawy z postulatami RSZWiN ZNP, który gwarantuje podwyżki pracownikom nauki i szkolnictwa wyższego o 20 proc. Zgodnie z projektem wysokość minimalnego wynagrodzenia profesora wyniosłaby co najmniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (dzisiaj to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia). Z kolei pracownicy uczelni nie będący nauczycielami akademickimi nie mogliby zarabiać mniej niż 40 proc wynagrodzenia profesora.

Projekt znajduje się tutaj

Oba projekty utknęły w parlamencie. Podobnie jak projekt ZNP z gwarancją podwyżki o 20 proc. dla wszystkich nauczycieli od 1 lipca br.

(GN)

RSZWiN ZNP domaga się 20 proc. podwyżek na uczelniach wyższych od 1 lipca 2023. Do Sejmu trafił odpowiedni projekt ustawy

„Szkolnictwo wyższe czeka na podwyżki”. Lewica złożyła projekt z postulatami RSZWiN ZNP

Koalicja Obywatelska upomina się o projekty ZNP: “Żądamy podwyżek w szkołach, na uczelniach i w nauce”

ZNP: Wniosek do marszałek Sejmu o pilne procedowanie projektu ws. wzrostu płac nauczycieli