Raport NASK: Zdecydowana większość uczniów i rodziców uważa, że szkoły poradziły sobie z organizacją nauki zdalnej

Według uczniów i rodziców szkoły w większości przypadków poradziły sobie z edukacją na odległość. 70 proc. uczniów ocenia organizację zajęć zdalnych w swojej szkole dobrze („zdecydowanie dobrze” – 13 proc., „raczej dobrze” – 56,4 proc.) – wynika z raportu Nastolatki 3.0 opublikowanego przez NASK.

Jak wynika z raportu, ponad połowa badanych pozytywnie zaopiniowała zdalny tryb edukacji (61,0 proc.). Negatywnie ocenił go co piąty ankietowany nastolatek (20,5 proc.) i niemal tyle samo uczniów wskazało odpowiedź „trudno powiedzieć” (18,5 proc.).

Mimo, że ponad połowa nastolatków pozytywnie oceniło poziom edukacji zdalnej w szkole, to jednak nie chcieliby oni przenieść większości zajęć szkolnych do trybu online. Wskazują na to deklaracje prawie połowy uczniów (45,3 proc.). Niezdecydowany jest co siódmy – 15,9 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź „trudno powiedzieć”. Niespełna 40 proc. młodych ankietowanych jest pozytywnie nastawionych do zdalnego nauczania i chciałoby realizować większą część aktywności szkolnych w trybie online.

Nastolatki deklarują ponadto, że w czasie pandemii brakowało im głównie bezpośredniego kontaktu z kolegami i koleżankami z klasy – wskazało tak trzy czwarte badanych uczniów, podobnie uważają rodzice (76,0 proc.).  Uczniom w czasie edukacji online brakowało też wychodzenia z domu (63,3 proc.), czego nie zauważyli rodzice, wśród których tylko nieliczni zaznaczyli taką odpowiedź (6,0 proc.).

Z raportu wynika też, że polski nastolatek wpatrywał się w 2020 r. w ekran komputera lub smartfona ok. 12 godzin na dobę, częściowo z powodu zdalnych lekcji, jednak czas spędzany online przez młodzież rośnie od wielu lat.

Internet wciąga młodych ludzi coraz mocniej. Obecnie nastolatki spędzają w sieci w czasie wolnym średnio 4 godziny i 50 minut dziennie. W dni wolne od zajęć szkolnych czas ten wydłuża się średnio do 6 godzin i 10 minut. Blisko co dziesiąty (11,5 proc.) nastolatek w wolnym czasie jest aktywny w sieci ponad 8 godzin dziennie, a co piąty (21,3 proc.) spędza tyle czasu przed monitorem w dni wolne od lekcji. Co szósty nastolatek (16,9 proc.) intensywnie korzysta z internetu w godzinach nocnych (po godz. 22).

Co trzeci nastolatek deklaruje, że aby móc więcej czasu spędzić online, jest gotowy zrezygnować z udziału w nabożeństwie (30,6 proc.), co piąty z uczenia się (23,2 proc.) i obowiązków domowych (19,7 proc.). Konieczność przystosowania się do okoliczności podczas pandemii spowodowała, że czas online jeszcze się wydłużył – badani twierdzili, że na same lekcje przeznaczali średnio 7 godzin i 41 minut.

Jak się okazało, już co trzeci nastolatek (33,6 proc.) wykazuje się wysokim natężeniem wskaźników tzw. problematycznego użytkowania internetu (kategoria określająca m.in. zachowania ryzykowne czy nadmiernie długie przebywanie online), a trzech na stu – bardzo wysokim (3,2 proc.).

Państwowy Instytut Badawczy NASK od 2014 r. co dwa lata prowadzi badanie zachowania polskich nastolatków w internecie i ich opinii na temat sieci. Od 2018 r. badaniem kwestionariuszowym objęci są także rodzice uczniów, co dodatkowo umożliwia zestawienie opinii nastolatków z obserwacjami dorosłych.

Raport „Nastolatki 3.0” został sfinansowany w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), który jest realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

(JK GN)

“Między pasją a zawodem”. Badanie Fundacji Orange: Rodzice i uczniowie doceniają pracę nauczycieli

Badanie. Polscy uczniowie ufają swoim nauczycielom. Zdalne nauczanie tego nie zmieniło

Badanie: Co utrudnia uczniom powrót do szkoły po wielu miesiącach zdalnej edukacji?