Rząd będzie rozmawiał tylko z „Solidarnością”? „Nowy standard dialogu społecznego”

„Premier MM wprowadza nowy standard dialogu społecznego, rozmawiając tylko z jednym >>związkiem zawodowym<<. Z kolegami zawsze łatwiej, to wiemy ale dlaczego mniejszość ma urządzać życie większości!!” – skomentował na Twitterze Sławomir Broniarz, prezes ZNP. Chodzi o zarządzenie premiera Mateusza Morawieckiego o powołaniu roboczego zespołu „ds wypracowania porozumienia między rządem a Komisją Krajową NSZZ >>Solidarność<<” m.in. na temat podwyżek w tzw. budżetówce.

Przypomnijmy, że ZNP także na temat nauczycielskich wynagrodzeń od 9 listopada prowadzi rozmowy w MEiN. Resort Czarnka poszerzył formułę rozmów o przedstawicieli oświatowej “Solidarności” i Forum Związków Zawodowych. Strony oceniały, że rozmowy są merytoryczne i dobrze rokują.

Rozmowy MEiN-ZNP. Resort poprawi ocenę pracy i uchyli drzwi do powrotu do szkół nauczycielom na kompensówkach

Teraz nagle niezależne negocjacje organizuje premier i na dodatek zaprasza na nie tylko jeden z reprezentatywnych związków.

Jak czytamy w komunikacie „S” prace nad takim rozwiązaniem ruszyły po zawieszeniu organizowanego na 17 listopada br. przez NSZZ „Solidarność” Marszu Godności. Marsz nie odbył się, bo dzień wcześniej na terytorium Polski, we wsi Przewodów w województwie lubelskim spadły pociski rakietowe. Dwie osoby zginęły. Jak się później okazało najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek.

Doszło jednak wtedy do rozmów Piotra Dudy, szefa „S” z premierem Morawieckim. Po spotkaniu szef rządu we wpisie w mediach społecznościowych oświadczył, że „ rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi nieustanny dialog ze związkami zawodowymi, przedsiębiorcami i stroną społeczną, by pogodzić interesy wszystkich stron dla wspólnych korzyści i harmonijnego rozwoju Polski”.

Jak wynika z zarządzenia premiera nr 406 z 2 grudnia „w sprawie roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ >>Solidarność<<” współprzewodniczącymi zespołu zostali ze strony rządowej szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, z ramienia „Solidarności” członek prezydium KK NSZZ „S”, odpowiedzialny za dialog społeczny Henryk Nakonieczny.

Zespół negocjacyjny współtworzy też – po jednym przedstawicielu z poszczególnych ministerstw oraz 8 przedstawicieli różnych branż „S”, w tym Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Jak czytamy zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:

>> Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.

>> Zmian w systemie polityki energetycznej Polski

>> Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowych w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.

>> Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

>> Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalnej.

>> Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.

>> Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.

>> Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.

Zarządzenie premiera nie określa, kiedy zespół ma wypracować propozycje rozwiązań.

Całe zarządzenie premiera można znaleźć tutaj

(JK, GN)

Fot: Mateusz Morawiecki/Facebook

ZNP w liście do premiera domaga się wypłacenia do końca grudnia 2022 r. jednorazowego dodatku inflacyjnego

30 mln złotych za awans z grupy? Taką obietnicę miał złożyć reprezentacji premier. Burza w sieci. „Dla nauczycieli jest misja”

ZNP do premiera: Jaką podwyżkę dla nauczycieli rząd wpisał do budżetu?