Sejm nie zajmie się na tym posiedzeniu odwołaniem Czarnka. Wniosek opozycji trafił do sejmowej „zamrażarki”

W harmonogramie prac 34. posiedzenia Sejmu, które rozpoczęło się w środę nie ma punktu dotyczącego rozpatrzenia wniosku w sprawie wotum nieufności dla szefa MEiN. Nie wiadomo kiedy wniosek opozycji będzie głosowany. Wszystko zależy od decyzji marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska dwa tygodnie temu założyła wniosek o wotum nieufności dla szefa MEiN Przemysława Czarnka.”Do dziś Marszałek Elżbieta Witek nie nadała biegu wnioskowi Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności dla min Czarnka. Na pytanie >>dlaczego<< kancelaria sejmu odpowiada >>bo nie<<, bez podania argumentów” – napisała na Twitterze posłanka Krystyna Szumilas. 

W uzasadnieniu wniosku podkreślono m.in., że Przemysław Czarnek narusza konstytucyjne prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi poglądami zagwarantowane w art. 48 Konstytucji RP a także prawo uczniów do nauki w warunkach niezbędnych do ich rozwoju w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, jak również w prawo nauki do wolności słowa oraz autonomię uczelni wyższych (to gwarancje z art. 70 Konstytucji RP)

“Minister Edukacji i Nauki pełniąc swoją funkcję kieruje się przede wszystkim wolą indoktrynacji światopoglądowej i kulturalnej dzieci i młodzieży, nie zważając na negatywne konsekwencje swojego postępowania dla respektowania praw człowieka, poszanowania poglądów innych i prawa do ich swobodnego wyrażania” – czytamy we wniosku o wotum nieufności.

“Poprzez zwiększenie w zarządzaniu szkołą roli kuratora oświaty, tj. urzędnika powoływanego przez ministra i podporządkowanego rządowi, dąży do odebrania rodzicom wpływu na podejmowanie decyzji w najważniejszych sprawach dotyczących edukacji ich dzieci oraz kontynuuje fatalną politykę swoich poprzedników, minister Anny Zalewskiej oraz ministra Dariusza Piontkowskiego, w ograniczaniu roli samorządów w zarządzaniu szkołami” – podkreślono.

Sejm może się zająć wnioskiem opozycji najwcześniej na posiedzeniu 21 – 23 lipca. Swój wniosek w sprawie odwołania Czarnka przygotował też ZNP, który wysłał w tej sprawie list do premiera Morawieckiego.  A w sieci można się podpisywać pod „obywatelskim wotum nieufności” dla szefa MEiN, pod którym zebrano już ok. 60 tys. podpisów.

(JK, GN)

Opozycja chce odwołać Czarnka. M.in. za “indoktrynację światopoglądową i kulturalną dzieci i młodzieży”

ZNP w specjalnym liście do premiera zwraca się z wnioskiem “o podjęcie działań, których efektem będzie odwołanie ministra Czarnka”

W sieci można się podpisać pod „obywatelskim wotum nieufności” dla Czarnka

#CzarnekChallenge. W sieci rozwija się akcja Agnieszki Jankowiak-Maik. Każdy może napisać dlaczego Czarnek powinien odejść