Sejmowa komisja przeciwko podwyżkom dla nauczycieli

Zdominowana przez posłów PiS sejmowa Komisja Finansów Publicznych zarekomendowała odrzucenie wszystkich poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2023 r., w tym poprawki zwiększającej wynagrodzenia nauczycieli

13 stycznia br. Senat rozpatrzył ustawę budżetową na ten rok i wprowadził do niej 77 poprawek. Wśród nich znalazła się poprawka znacząco zwiększająca wynagrodzenia nauczycieli.

Przypomnijmy – Sejm uchwalił podwyżkę jedynie w wysokości 7,8 proc. od stycznia 2023 r. To oznacza, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego zwiększy się o 326 zł brutto. I taka właśnie podwyżka znalazła się w ustawie budżetowej.

Takie stawki oferuje MEiN. Znamy projekt nowego rozporządzenia płacowego. Dla dyplomowanego nieco ponad 300 zł

Poprawka senacka – zgłoszona na wniosek ZNP – zakłada zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli o 25,3 proc., tj. do 4432,15 zł. Po uwzględnieniu ubiegłorocznej podwyżki w wysokości 4,4 proc. od maja, oznaczałoby to wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 22,5 proc.

Obecnie kwota bazowa wynosi 3537 zł. W ustawie budżetowej przyjętej przez rząd i Sejm zwiększono ją 3981 zł, co uwzględniało jedynie ubiegłoroczną podwyżkę w wysokości 4,4 proc., podwyżkę 8-10 proc. od września 2022 r. dla nauczycieli początkujących oraz podwyżkę od 1 stycznia 2023 r. dla wszystkich nauczycieli w wysokości 7,8 proc.

Senat przegłosował znaczące podwyżki dla nauczycieli. Jest szansa na więcej niż 7,8 proc.

Sejmowa komisja finansów zarekomendowała dziś posłom odrzucenie poprawki zwiększającej wynagrodzenia nauczycieli.

Podobnie postąpiono ze wszystkimi 77 poprawkami Senatu. Senatorowie m.in. zwiększyli o 6,5 mld zł wydatki na ochronę zdrowia i skasowali dofinansowanie mediów publicznych kwotą 2,7 mld zł w obligacjach. Senat o 2 mld zł zwiększył wydatki na leczenie chorób nowotworowych u dzieci, 700 mln zł przeznaczył dodatkowo na wydatki na psychiatrię dziecięcą, a 500 mln zł na program zapłodnienia in vitro. Senat postanowił ponadto dofinansować kwotą 3 mln zł Państwową Komisję ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Sejm do odrzucenia poprawek Senatu potrzebuje bezwzględnej większości głosów. Posłowie o ostatecznym kształcie ustawy budżetowej zdecydują na posiedzeniu zaplanowanym na środę i czwartek.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2023 wydatki budżetu wyniosą 672,7 mld zł, dochody 604,7 mld zł, a deficyt budżetu nie może być większy niż 68 mld zł. Wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej określono na 7,8 proc., a świadczeń emerytalno-rentowych na 13,8 proc. Zaplanowano także wzrost wydatków na obronność – do 3 proc. PKB. Tegoroczny budżet na obronę narodową ma wynieść blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

„Tak się szanuje wykształcenie”. Nauczyciele komentują “podwyżki”, które proponuje MEiN

(PS, GN)