Senat za podwyżkami dla nauczycieli. ZNP apeluje do klubów w Sejmie o poparcie poprawki w ustawie budżetowej

Senatorowie zaproponowali ponad 100 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Przegłosowali m.in. poprawkę, która zabezpiecza środki w wysokości 2,5 mld zł na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym roku. Zabiegał o to ZNP. – Skierujemy teraz listy do wszystkich klubów w Sejmie, żeby poparli te zmiany. Chcemy też by nasi koledzy w Okręgach przekonywali posłów PiS, i nakłaniali ich do przyjęcia tej poprawki – poinformował Głos Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Związek walczył w Senacie o podwyżki dla nauczycieli. Krzysztof Baszczyński przekonywał, że należy zwiększyć o 10 proc. kwotę bazową w ustawie budżetowej, co zagwarantowałoby wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2021 roku bez przerzucania kosztów np. na samorządy.

ZNP nie składa broni w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Zgłosi w Senacie kolejną poprawkę w tej sprawie

Ostatecznie senatorowie zdecydowali o zabezpieczeniu środków na podwyżki w oświacie w 2021 roku w wysokości 2,5 mld zł. – Ta poprawka zakłada przeznaczenie dodatkowych 2,5 mld zł na cele związane z oświatą. To są środki, które, mam nadzieję, zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń dla pracowników oświaty – komentował senator KO Kazimierz Kleina i dodał, że środki te mają pochodzić z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020.

Ale to nie jedyne zmiany w budżecie korzystne dla środowiska oświatowego. Senatorowie zdecydowali też m.in. o zwiększeniu o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, przeznaczyli też 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciwko tym propozycjom. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Tegoroczny budżet w wersji przygotowanej przez rząd i przyjętej przez Sejm przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Ustawa zakłada m.in. zamrożenie środków na doskonalenie pedagogów oraz zmniejszenie o ponad 400 mln zł. funduszu na nagrody. Nie uwzględnia też żadnych podwyżek dla nauczycieli.

(JK, GN)

ZNP na senackiej komisji finansów. K. Baszczyński zgłosił poprawki ws. podwyżek dla nauczycieli. O ich losie zdecyduje cały Senat

Sejm uchwalił budżet na 2021 r. Oszczędności na oświacie zatwierdzone