ZNP nie składa broni w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Zgłosi w Senacie kolejną poprawkę w tej sprawie

Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosi poprawkę do ustawy budżetowej na 2021 rok dotyczącą zwiększenia o 10 proc. kwoty bazowej. – Zagwarantuje to wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2021 roku. Liczymy na przyjęcie tej poprawki przez senatorów – poinformował Głos Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

Zgodnie z planami rządu w przyszłym roku szykują się oszczędności w oświacie. Niedawno budżet na 2021 rok przyjął Sejm. Ustawa przegłosowana przez większość sejmową zakłada m.in. zamrożenie środków na doskonalenie pedagogów oraz zmniejszenie o ponad 400 mln zł. funduszu na nagrody. Nie uwzględnia też żadnych podwyżek dla nauczycieli.

Ustawa budżetowa trafi jednak teraz do Senatu (najbliższe posiedzenie rozpoczyna się 11 stycznia). I tam w imieniu ZNP ma zostać zgłoszona poprawka ws. podwyżek dla nauczycieli. – Ta poprawka została przedłożona wraz z uzasadnieniem, na pewno w naszym imieniu będzie rozpatrywana i wierzę w to, że zostanie przyjęta – podkreśla w rozmowie z Głosem Krzysztof Baszczyński.

– Dlaczego ona jest tak ważna? W 2019 roku po strajku wdrożono 6 proc. podwyżkę dla nauczycieli od września, ale stało się to bez zmiany ustawy budżetowej i kwoty bazowej. Koszty tej operacji przede wszystkim poniosły więc samorządy. Choć ówczesny poseł, jeszcze nie minister Piontkowski gwarantował publicznie, że dojdzie do nowelizacji budżetu tak się nie stało – przypomina wiceprezes ZG ZNP.

– W ostatnim czasie minister Czarnek spotkał się z kierownictwem oświatowej „Solidarności” i tam zadeklarował, że istnieją szanse na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w 2021 roku. Czyli być może będą chcieli powtórzyć manewr z ubiegłego roku. Wolelibyśmy tego uniknąć, dlatego zabiegamy o zmianę kwoty bazowej. Oczywiście cieszylibyśmy się z podwyżek tak czy inaczej, ale ważne jest też to kto poniesie ich koszty – tłumaczy.

Przypomnijmy, że wcześniej poprawkę dotyczącą zwiększenia kwoty bazowej ZNP zgłosił do  ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli do tzw. ustawy okołobudżetowej. Poprawka nie była jednak głosowana z powodów formalnych. Senator Paweł Arndt (PO), sprawozdawca senackiej komisji finansów publicznych i budżetu tłumaczył nam wtedy, że została zgłoszona za późno.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przyjęta przez Sejm zakłada utrzymanie kwoty bazowej w wysokości 3537,80 zł. Co oznacza, że minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2021 r. wyniosłoby (brutto):

>>nauczyciel stażysta – 2949 zł;
>>nauczyciel kontraktowy – 3 034 zł;
>> nauczyciel mianowany – 3445 zł;
>> nauczyciel dyplomowany – 4046 zł.

ZNP chce by w ustawie budżetowej na rok 2021 kwota bazowa dla nauczycieli była o 10 proc. wyższa i wynosiła 3.891,80 gr.

(JK, GN)

Senat nie zagłosuje nad poprawkami ZNP dotyczącymi podwyżek dla nauczycieli. „Z powodów formalnych”

ZNP na senackiej komisji finansów. K. Baszczyński zgłosił poprawki ws. podwyżek dla nauczycieli. O ich losie zdecyduje cały Senat

Prezydent podpisał zmiany w dyscyplinarkach. Bez rozszerzonej definicji „dobra dziecka”

Sejm uchwalił budżet na 2021 r. Oszczędności na oświacie zatwierdzone