Senat za wprowadzeniem czterech poprawek do ustawy dotyczącej tzw. dyscyplinarek. Zapis o „dobru dziecka” doprecyzowany

Senat opowiedział się za wprowadzeniem czterech poprawek do nowelizacji ustawy Karta nauczyciela, dotyczącej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Doprecyzowania przepisów dyscyplinarnych i zdefiniowania “dobra dziecka” domagał się Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przedkładał swoje poprawki w tej sprawie.

– To sukces wszystkich nauczycieli. Doprecyzowanie przepisów dyscyplinarnych może zapobiec wielu dramatom pracowniczym – komentuje w rozmowie z Głosem Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Na Śląsku kurator przesłał 12 pytań do rodziców żeby ocenili zdalną pracę nauczycieli. W oparciu o dzisiejsze brzmienie zapisu mógłby podzielić wątpliwości jakiegoś rodzica, że dobro dziecka zostało naruszone. To brzmienie ma duże znaczenie. Mam nadzieję, że zmiany zatwierdzi Sejm – dodał.

Na posiedzeniu plenarnym Senat odpowiedział się za wprowadzeniem do obecnej nowelizacji czterech poprawek: trzech zaproponowanych przez senatorów z KO: Halinę Biedę, Ewę Matecką, Bogdana Zdrojewskiego i Władysława Komarnickiego oraz jedną poprawkę złożoną przez wicemarszałek Gabrielę Morawską-Stanecką (Lewica).

Zgodnie z pierwszą z poprawek dotyczących postępowań dyscyplinarnych zapis mówiący o czynnie “naruszającym prawa i dobro dziecka”, ma zostać zastąpiony zapisem o czynie “naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”.

ZNP domagał się doprecyzowania tego zapisu by zawężał on możliwość interpretacji czynu danego nauczyciela. Do rzeczników dyscyplinarnych trafiałyby natomiast tylko naprawdę poważne sprawy.

ZNP chce zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej

Druga z poprawek dotycząca postępowań skraca maksymalny czas na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania lub o jego umorzenie z trzech miesięcy do miesiąca.

Trzecia z poprawek popartych przez Senat dotyczy jednego z zapisów nowelizujących ustawę Prawo oświatowe. Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł inicjować, koordynować i wspierać prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, uczelniom, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową. W poprawce zaproponowano, by zadania te były zlecane nie na drodze umowy, ale konkursu.

Czwarta z poprawek popartych przez Senat dotyczy szkolnictwa artystycznego. Chodzi o zapis regulujący kwestię dofinansowywania kosztów konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez artystów “o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym”. W poprawce zaproponowano, aby wyrazy “o znaczącym dorobku” zastąpić wyrazami: “o uznanym dorobku”.

Za przyjęciem ustawy wraz z czterema popartymi poprawkami głosowało 100 senatorów, czyli wszyscy. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ostatecznie o tym, czy poprawki przyjęte przez Senat zostaną wprowadzone do nowelizacji, zdecyduje Sejm, do którego teraz z powrotem trafi nowela.

(JK, GN)

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową i zmiany w dyscyplinarkach

“Dyscyplinarki” w Sejmie. Opozycja obawia się, że nauczyciele będą prześladowani za poglądy