Spotkanie w MEiN bez przełomu. O podwyżkach dla nauczycieli oświatowe związki porozmawiają z premierem Morawieckim

Chocholi taniec trwa – jak długo można rozmawiać o tym samym i nie posunąć się nawet o milimetr – komentował na twitterze Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP, jeszcze w trakcie posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Szef MEiN jest natomiast zadowolony ze spotkania. – Jesteśmy po bardzo trudnych rozmowach, które posuwają nas nieco do przodu – twierdzi Przemysław Czarnek. „Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli >>zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej<<” – czytamy w komunikacie ZNP.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki zakończyło się w piątek 22 października br.  kolejne posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, poświęcone zaproponowanym przez resort zmianom m.in. w systemie wynagradzania nauczycieli i w wymiarze czasu ich pracy.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortu edukacji i nauki, związków zawodowych i korporacji samorządowych. Ze strony MEiN w spotkaniu uczestniczyli minister Przemysław Czarnek i jego zastępca Dariusz Piontkowski.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali: Krzysztof Baszczyński – wiceprezes ZG ZNP, Urszula Woźniak i Adam Młynarski – członkowie ZG ZNP (na zdjęciu głównym).

W sprawie zmian w systemie wynagradzania nauczycieli przedstawiciele związków mają spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim – to jedno z ustaleń z dzisiejszych rozmów. Wszystkie trzy związki – Związek Nauczycielstwa Polskiego, FZZ i oświatowa „Solidarność” domagają się powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (według wskaźników publikowanych przez GUS). Natomiast MEiN proponuje stworzenie nowej kategorii – „przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli”, które – podobnie jak dziś średnie wynagrodzenie nauczycieli – byłoby obliczane na podstawie kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. O oznacza, że nadal o wysokości zarobków nauczycielskich decydowaliby de facto rządzący politycy.

Dwustronnie o płacach

Minister Czarnek chce swoje propozycje zmian w wynagrodzeniach wprowadzić w pakiecie z radykalnymi zmianami w pensum nauczycielskim, awansie zawodowym i ocenie pracy. Chce także likwidacji niektórych dodatków oraz zamrożenia i obcięcia innych. Na to nie ma zgody związków.

– W ciągu dwóch tygodni związki zawodowe przedstawią nam swoje zastrzeżenia. Na kolejne spotkanie umówiliśmy się 18 listopada. Tydzień później będziemy rozmawiać ze stroną samorządową – powiedział minister Czarnek po zakończeniu piątkowego posiedzenia.

– Nowością jest to, że ma odbyć się spotkanie szefów central związkowych z premierem w sprawie naszego podstawowego postulatu, czyli zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Do zmiany systemu musi dojść, bo nauczyciele nie mogą być wciąż pariasami – poinformował Głos Nauczycielski Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP i uczestnik spotkania zespołu w MEiN.

Po spotkaniu zespołu ds. statusu w MEiN. Są nowe szczegóły ws. karcianek. Będą rozmowy dwustronne w sprawie płac

Według ministra Czarnka, udział premiera w rozmowach ze związkami jest konieczny, ponieważ „są decyzje, które zapadają zdecydowanie wyżej niż w MEiN” i dotyczą one „reguł budżetowych, wydatkowych i pewnych kotwic”.

Karcianki także w przedszkolu

Co nowego wydarzyło się w sprawie zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli? MEiN doprecyzowało swój pomysł dotyczący wprowadzenia nowych godzin karcianych, czyli tzw. godzin dostępności. Wcześniej ministerstwo informowało o planach podwyższenia pensum z 18 do 22 godzin tygodniowo oraz zobowiązania nauczycieli do realizacji w tygodniu ośmiu rejestrowanych godzin pracy na rzecz szkoły (a w przypadku nauczycieli WF, muzyki i plastyki – więcej niż osiem, bez podawania szczegółów).

W piątek resort ujawnił więcej szczegółowych informacji. Zgodnie z propozycją:

>> nauczyciele realizujący do 25 godzin pensum tygodniowo mieliby obowiązek realizacji ośmiu godzin karcianych;

>> nauczyciele pracujący zgodnie z pensum wynoszącym powyżej 25 godzin musieliby realizować dodatkowo trzy godziny karciane tygodniowo (dotyczy to m.in. nauczycieli bibliotekarzy czy wychowawców w świetlicach szkolnych);

>> nauczyciele przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także nauczyciele praktycznej nauki zawodu byliby zobowiązani do realizacji dwóch godzin karcianych tygodniowo.

I to jest nowość, ponieważ dotychczas MEiN nie wspominało o karciankach dla nauczycieli przedszkoli, nie było też jasne, ile dodatkowych godzin resort chce wprowadzić np. dla nauczycieli bibliotekarzy czy wychowawców.

Wcześniejsze, ale jakie?

Nowym wątkiem jaki się pojawił podczas spotkania 22 października br., była propozycja MEiN, aby z wcześniejszej emerytury nauczycielskiej (art. 88 KN) mogli skorzystać nauczyciele, którzy spełnili określone warunki do 31 grudnia 2013 r. Obecnie uprawnienia do tej emerytury mają nauczyciele, którzy spełnili warunki do 31 grudnia 2008 r. Żadne szczegóły tej propozycji jednak nie są znane, nie wiadomo np. czy byłaby to emerytura naliczana na starych, korzystnych zasadach, czy emerytura z nowego systemu.

– Bez określenia zasad, na jakich miałoby się to odbywać, ta dyskusja niewiele daje. Można bowiem obliczyć, że np. świadczenia kompensacyjne są korzystniejsze. Dlatego na ten moment, bez określenia zasad dotyczących tych emerytur, niewiele z tej propozycji wynika – ocenia Krzysztof Baszczyński.

Propozycja MEiN to niewątpliwie reakcja na postulat zawarty w porozumieniu z 13 października br., podpisanym przez trzy oświatowe związki, które zażądały właśnie przywrócenia uprawień nauczycieli do emerytur z art. 88 KN.

Pakiet Czarnka

Przypomnijmy, że plan zmian w Karcie Nauczyciela MEiN przedstawiło 21 września br. (to nowa wersja propozycji ujawnionych jeszcze przed wakacjami). Resort Przemysława Czarnka proponuje m.in.:

>> zmiany w systemie wynagradzania: likwidację średnich wynagrodzeń z KN i dodatku uzupełniającego, wprowadzenie nowego tzw. przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, likwidację dodatku „na start”, cięcia w dodatku wiejskim, wprowadzenie rozwiązań de facto zamrażających inne dodatki;

>> wspomniane już zwiększenie pensum i wprowadzenie nowych karcianek (tzw. godziny dostępności);

>> cięcia w funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli (obcięcie odpisu o połowę, likwidację świadczenia urlopowego nauczycieli);

>> likwidację stopni awansu zawodowego stażysty i kontraktowego, podział na nauczycieli na tych bez stopnia awansu i tych ze stopniem i de facto wydłużenie ścieżki awansowej, poprzez wprowadzenie specjalizacji po uzyskaniu dyplomowania;

>> wprowadzenie nowego systemu oceniania pracy nauczycieli, opartego na rozbudowanych kryteriach oceny.

>> ograniczenie urlopu wypoczynkowego nauczycieli szkół feryjnych do 50 dni roboczych.

Wszystkie trzy centrale związkowe zdecydowanie odrzuciły cały ten pakiet zmian.

(DK, GN)

***

KOMUNIKAT ZNP. Informacja po rozmowach w MEiN (22.10.2021)

Podczas rozmów 22 października MEiN – partnerzy społeczni, ministerstwo edukacji nie zmodyfikowało swoich dotychczasowych propozycji dotyczących pragmatyki zawodowej nauczycieli, a nawet rozszerzyło je (tzw. godziny karciane także dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – 2 godz. i nauczycieli pracujących nie przy tablicy np. bibliotekarzy – 3 godz.).Oświatowe związki zawodowe podtrzymały swoje stanowisko z 13 października, czyli „zdecydowanie odrzuciły propozycje MEiN dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej”.MEiN natomiast zaproponował:

– spotkanie dwustronne (tylko resort i związki zawodowe bez samorządów)

– spotkanie szefów central związkowych z premierem na temat płac,

– koncepcję wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty Nauczyciela, ale bez przedstawienia warunków, na jakich zasadach: starych czy obecnych (UWAGA: zaproponowano emerytury tylko dla tych, którzy do roku 2013 spełnili warunki określone w art. 88 KN w zakresie stażu pracy).

Opinie związków zawodowych do dzisiejszych propozycji MEiN zostaną przedstawione do 5 listopada br.

21 września minister edukacji przedstawił związkom zawodowym propozycje, które polegają m.in. na:

  • zwiększeniu ewidencjonowanych godzin pracy,
  • faktycznym zmniejszeniu stawki godzinowej wynagrodzenia,
  • zmniejszeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • likwidacji analizy średnich wynagrodzeń jako instrumentu kontrolnego osiągania ustawowych stawek wynagrodzenia,
  • likwidacji dodatku uzupełniającego,
  • likwidacji świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
  • likwidacji funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli na zasadach określonych w pragmatyce nauczycielskiej,
  • likwidacji świadczenia urlopowego,
  • zmniejszeniu wysokości dodatku wiejskiego.

Źródło: www.znp.edu.pl

 

https://glos.pl/oswiatowe-zwiazki-we-wspolnym-stanowisku-odrzucily-propozycje-mein-dotyczace-zmian-w-pragmatyce-zawodowej

W piątek spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego. Krzysztof Baszczyński ostrzega: Nie wierzcie w deklaracje bez pokrycia

ZNP: Podpisy pod obywatelską inicjatywą „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” będą zbierane do 31 października br. (włącznie)

Dziś protest nauczycieli pod siedzibą MEiN. “Dość arogancji i poniżania!”. Petycja uczestników protestu