Święta majowe: Obchodzimy Święto Pracy, Dzień Flagi RP oraz Święto Narodowe 3 Maja

Długi majowy weekend trwa w tym roku od środy 1 maja aż do niedzieli 5 maja. Dla wielu osób to czas odpoczynku, ale warto pamiętać również o tym, że na początku maja wypada też kilka ważnych świąt i rocznic. Przypominamy je poniżej. Świętujmy razem!

1 maja: Święto Pracy

Tradycyjnie OPZZ  zaprasza 1 maja do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy. W Warszawie związkowcy spotykają się przed Pałacem Kultury i Nauki. Planowany jest przemarsz przed siedzibę OPZZ przy ul. Kopernika. Do udziału w wydarzeniu zaprasza szef centrali związkowej Piotr Ostrowski. „Bądźmy razem w Święto Pracy!” – apeluje Centrala.

„1 maja to dzień ludzi pracy na całym świecie, czas przypominania o pracowniczych postulatach oraz o naszych prawach! Dzień walki o godną pracę i godną płacę. W tym roku to także 20 rocznica od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego jako hasło w tym roku wybraliśmy „Chcemy Europy Socjalnej!”- czytamy m.in. w opisie wydarzenia udostępnionego na Facebooku przez OPZZ.

Gościem specjalnym będzie z nami Nicolas Schmit, europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans.

1 maja jako święto pracownicze został proklamowany przez kongres założycielski II Międzynarodówki, obradujący w Paryżu w 1890 r. Data ta miała upamiętnić strajk robotników Chicago w 1886 r. W Polsce pierwsze obchody święta odbyły się już w 1890 r.

2 maja: Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm RP w 2004 r. Miało to związek m.in. z tym, że 2 maja 1945 r. flaga biało-czerwona została zawieszona w zdobytym przez aliantów Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Święto wyraża szacunek dla flagi i ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. W wielu miejscach kraju 2 maja odbywają się spotkania i manifestacje patriotyczne. 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

 

3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto upamiętnia  rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 maja. Konstytucja reformująca ustrój I Rzeczypospolitej, uchwalona w 1791 r., była pierwszym takim aktem w Europie i drugim na świecie po konstytucji amerykańskiej przyjętej cztery lata wcześniej.

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” – głosiła Ustawa Rządowa. Chociaż obowiązywała krótko i nie mogła w trwały sposób przyczynić się do zreformowania ustroju Rzeczypospolitej, stała się ważnym symbolem, a rocznica jej uchwalenia – świętem narodowym.

 

20 lat Polski w UE

W tym roku 1 maja świętujemy również 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Sejm przyjął w piątek 26 kwietnia br. uchwałę ws. uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Izba wyraża w niej wdzięczność wszystkim obywatelom, siłom politycznym, organizacjom i tym, którzy przyczynili się swoją pracą do wstąpienia Polski do UE.

Zaznaczono, że „podjęta przed 20. laty decyzja zapoczątkowała udział Polski w europejskim projekcie integracyjnym, a samo członkostwo przyniosło naszemu krajowi wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz przyspieszyło rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Wyrażono również nadzieję, że 20. rocznica stanie się bodźcem do kontynuowania wysiłków na rzecz „lepszej, silniejszej, sprawiedliwej zjednoczonej Europy, w której Polska odgrywa aktywną i odpowiedzialną rolę”.

„W obliczu napięć, wyzwań, zagrożeń i niebezpieczeństw, jakich jesteśmy świadkami, nasze członkostwo w Unii Europejskiej powinno być fundamentem bezpieczeństwa, dobrobytu i stabilności naszego państwa” – głosi uchwała.

Przypomnijmy, że w dniu 1 maja 2004 r. nie tylko Polska, lecz także Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Słowacja i Słowenia przystąpiły do Unii Europejskiej. Było to największe rozszerzenie w historii UE.

(DK, GN)

1 Maja – Święto Pracy! Godnych zarobków, poszanowania naszych praw i pokoju!

1 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

3 Maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą