Aktualności 200. rocznica urodzinCyprian Kamil NorwidRok NorwidaSEJMWYDARZENIA W piątek przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

200 lat temu w mazowieckiej wiosce Laskowo-Głuchy urodził się Cyprian Kamil Norwid, poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz, malarz, rysownik. Autor między innymi wiersza…