Aktualności EDUKACJA PATRIOTYCZNAMEINWDŻ Priorytety Czarnka: Edukacja patriotyczna oraz “wrażliwość na prawdę i dobro”

Edukacja patriotyczna, zajęcia z wychowania do życia w rodzinie oraz "wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro" - to tylko część z…