Aktualności marzec' 68materiały edukacyjneNasz Patronatscenariusze lekcji Nasz patronat: Film „Marzec ‘68” Krzysztofa Langa – materiały edukacyjne i scenariusze lekcji dla nauczycieli

„>>Marzec 1968 – bunt studencki<<”, „Język w służbie opresji, czyli o >>marcowym gadaniu<<, „Kochankowie po dwóch stronach barykady. >>Marzec ‘68” Krzysztofa Langa…