Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zdają w środę matematykę, a maturzyści chemię i informatykę

W środę o godzinie 9 rozpoczął się drugi dzień zmagań uczniów z egzaminem ósmoklasisty. Dziś piszą test z matematyki. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystępuje ponad 347 700 uczniów z ponad 12 400 szkół.  Trwa także maraton maturalny. Młodzież zdaje egzamin z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a po południu z informatyki.

Egzamin z matematyki dla ósmoklasistów potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). Na arkuszach egzaminacyjnych znajdują zadania zamknięte i otwarte. Około godziny 14 CKE udostępni arkusze z matematyki tutaj.

Przypomnijmy, że we wtorek uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zmierzyli się z zagadnieniami z języka polskiego. Na egzaminie pojawiły się odwołania do dwóch lektur „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Artysty” Sławomira Mrożka.

Tegoroczny egzamin z polskiego składał się z 22 zadań, na których rozwiązanie uczniowie otrzymali 120 minut. Zdający do wyboru mieli dwa główne tematy: przemówienie lub opowiadanie. W czwartek czeka ich ostatni egzamin – z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – 7-9 lipca.

W tej gminie przełożono egzamin ósmoklasisty

MEN i CKE zapewniały, że egzaminy odbywają się bez przeszkód. W szkole w Gielniowie (woj. mazowieckie) egzaminy ósmoklasisty przełożono jednak po tym jak  jedna z nauczycielek pracujących w tamtejszej szkole otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Decyzja podjęta przez dyrektora szkoły wspólnie z Okręgową Komisją Egzaminacyjną wykluczyła ponadto możliwość zorganizowania środowego i czwartkowego egzaminu. Uczniowie napiszą je w lipcu.

Na maturze chemia i informatyka

Środa, to także kolejny dzień matur. Młodzież zdaje egzamin z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a po południu z informatyki.

Chęć zdawania egzaminu z chemii zadeklarowało blisko 25,6 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 9,4 proc., a egzaminu z informatyki – prawie 9,2 tys. osób, czyli 3,4 proc.

(JK, GN)

Ruszyły egzaminy ósmoklasisty. We wtorek – język polski

Egzaminy. MEN dziękuje dyrektorom i nauczycielom

Trwa maraton maturalny. Przedstawiamy rozkład jazdy na ten tydzień

Koronawirus zamyka szkoły, żłobki i przedszkola. Komunikaty z ostatnich godzin