W piątek zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Ponad 4,7 mln uczniów rozpoczyna wakacje

Dla ponad 4,7 mln uczniów kończy się w piątek rok szkolny 2021/2022. Blisko 400 tys. uczniów klas I szkół podstawowych odbierze swoje pierwsze świadectwa szkolne. To także zakończenie roku dla uczniów z Ukrainy – od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji do polskich placówek edukacyjnych trafiło ich 285 tysięcy.

Od dzisiaj dokładnie 4 746 518 uczniów rozpoczyna wakacje. Rok szkolny w szkołach podstawowych kończy 3 237 400 uczniów, w liceach ogólnokształcących – 661 879 uczniów, w technikach – 645 625 uczniów, w szkołach branżowych I stopnia – 201 614 uczniów.

Uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w oddziałach przygotowawczych zamiast świadectw szkolnych na zakończenie roku szkolnego otrzymają zaświadczenia o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego.

 „Dziękujemy Wam, Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Oświaty i Dyrektorzy za trud, jaki włożyliście w swoją wyjątkową pracę, która bardzo często jest również Waszą pasją! Bez nauczycieli nie ma edukacji!” – napisał w specjalnym liście z okazji zakończenia roku szkolnego Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

„Dziękujemy Uczniom i Rodzicom za współpracę i zaangażowanie! Gratulujemy sukcesów i osiągnięć zarówno tych dużych, jak i tych mniejszych! Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku, byśmy mogli zacząć nowy rok szkolny z nowymi siłami! Dobrych i bezpiecznych wakacji! – podkreślił.

Zauważył jednak, że niestety, „w tym roku >>Żegnaj szkoło!<< mówią nie tylko uczniowie u progu wakacji, ale także nauczyciele odchodzący z zawodu”. „Przyczyną rezygnacji z pracy w oświacie są niskie wynagrodzenia oraz niezgoda na politykę edukacyjną ministra Przemysława Czarnka” – skonstatował.

Na stronach kuratoriów widnieje aktualnie ok. 13 tys. ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Ze swojej szkoły odchodzi m.in. Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021 a z nim sześciu innych nauczycieli  Ze szkoły podstawowej na warszawskim Ursynowie 23 ze 150 nauczycieli złożyło wypowiedzenia. To 15 proc. kadry tej jednej z największych warszawskich podstawówek. Podobnie jest w innych dużych miastach.

Na szefie MEiN nie robi to jednak wrażenia. Czarnek weźmie udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2021/2022 w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny w Siedlcach w województwie mazowieckim.

„Rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku – napisał minister Przemysław Czarnek w liście skierowanym do uczniów i nauczycieli”. Cały list znajduje się tutaj.

W czwartek, w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2021/2022 Sejm uchwalił nowelizację ustawy Karta Nauczyciela, wprowadzającą zmiany w awansie zawodowym nauczycieli i ocenie pracy, a także zobowiązującą nauczycieli do przepracowania dodatkowo godziny w tygodniu w ramach “czarnkowego”.

W ramach nowej oceny pracy do szkół mają wrócić kryteria oceniania, które wymyśliła w 2018 r. ówczesna minister edukacji Anna Zalewska i która sama przyznała potem, że prowadzą one do “absurdów i biurokracji”.

Zmiany, które mają nastąpić wraz z rokiem szkolnym 2022/2023 mają dotyczyć także m.in. rozszerzenia podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa o treści związane z obronnością państwa oraz wprowadzenia nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość.

Szef MEiN zapowiedział także powrót lex Czarnek 2.0. Projekt nadal ma zakładać kontrolę zająć dodatkowych w szkołach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

(JK, GN)

List prezesa ZNP na zakończenie roku szkolnego 2021/2022. „W tym roku >>Żegnaj szkoło!<< mówią nie tylko uczniowie”

Sejm zdecydował: od 1 września nowy awans zawodowy i ocena pracy. Nauczyciele zrealizują godzinę “czarnkowego” w tygodniu

Powrót do “absurdu i biurokracji”? Od września nauczyciele będą oceniani na podstawie kryteriów

Szef MEiN zapowiada na wrzesień lex Czarnek 2.0. „Nie będzie się różnić od poprzedniego projektu”