W poniedziałek rozpoczęły się ferie zimowe. Z powodu obostrzeń pandemicznych uczniowie spędzą je w domach?

W poniedziałek 4 stycznia rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe, które w tym roku wyjątkowo są wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie w całym kraju. Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie mają je spędzić w domu, dopuszczono tylko organizacje półkolonii i obozów sportowych.

W czasie ferii zimowych miał obowiązywać nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat musiałyby przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Po apelach ekspertów minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział jednak zmiany przepisów.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku. Może być on wyłącznie w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej oraz w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

MEN wespół z resortem zdrowia i GIS przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych w czasie pandemii.

W przedszkolach publicznych nie ma ferii. Funkcjonują one przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej po 17 stycznia będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w kraju. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał, że decyzja w tej sprawie zapadnie między 4 a 11 stycznia. Branych jest pod uwagę kilka wariantów, w tym kontynuowanie nauki zdalnej przez wszystkich uczniów oraz powrotu do nauki stacjonarnej części uczniów.

(JK, GN)

Ferie w domu. Premier podpisał rozporządzenie

Rząd wprowadza “kwarantannę narodową”. Ferie w domu

Premier: Nie ma gwarancji, że 18 stycznia najmłodsi uczniowie wrócą do szkół

Zbliża się zimowa przerwa świąteczna dla uczniów. Łącznie z feriami będą mieli co najmniej 26 dni wolnych od zajęć