Wiceszef MEiN: Jeden abiturient z Ukrainy nie przyszedł na maturę. Młodzi Ukraińcy na rozszerzeniu wybrali języki obce, matematykę i przedmioty ścisłe

Nieco ponad 7 tys. uczniów z Ukrainy chce zdawać egzamin ósmoklasisty – poinformował dziś w Sejmie wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. Z 41 ukraińskich abiturientów, którzy wyrazili gotowość przystąpienia do polskiej matury, tylko jedna osoba nie przyszła na egzamin

– Do końca nie wiemy, ilu uczniów z Ukrainy przebywa na terenie Polski – stwierdził wiceszef MEiN. – Według danych z wczoraj, niemal 200 tys. uczniów z Ukrainy zarejestrowanych zostało w polskim systemie oświatowym – dodał.

Jego zdaniem, to dyrektorzy i nauczyciele decydują, jaki poziom umiejętności i wiedzy prezentują uczniowie ukraińscy i w związku z tym, do której klasy powinni trafić. Resort edukacji jest przekonany, że to właśnie perspektywa przystąpienia pod koniec maja do egzaminu ósmoklasisty sprawiła, że większość uczniów, którzy normalnie powinni znaleźć się w ósmej klasie, ostatecznie trafiło do klasy siódmej.

– Uczniowie, którzy powinni być w klasie 7. i 8., w większości trafili do 7. – poinformował Piontkowski.

Nie dla chaosu w szkole: Petycja do szefa MEiN i dyrektora CKE o zwolnienie ukraińskich uczniów z egzaminu ósmoklasisty

Z danych ministerstwa edukacji wynika, że możliwość przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, który daje prawo do rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, ma ponad 7 tys. młodych Ukraińców.

“Domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań”. Apel o odwołanie egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z Ukrainy

Chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego zadeklarowało natomiast 41 abiturientów z Ukrainy. – Uczniowie ci muszą zdawać egzamin na podobnych zasadach, jak polscy uczniowie – podkreślił wiceszef MEiN. Jeden abiturient z Ukrainy ostatecznie rozmyślił się i nie stawił na egzaminie maturalnym.

Trzy, dwa, jeden… start! Rozpoczął się tegoroczny maraton maturalny. Na początek – język polski

Abiturienci Ukrainy przystąpili do trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka obcego (33 osoby zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu z języka angielskiego, a 8 – z języka rosyjskiego).

Dariusz Chętkowski o maturze z polskiego: Zabrakło współczesnej literatury

Jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe (na poziomie rozszerzonym), to 17 młodych Ukraińców zadeklarowało przystąpienie do egzaminu z matematyki, 6 z biologii, 3 z chemii, 4 z fizyki, 1 z geografii, 1 z historii, 16 z języka angielskiego, 11 z języka rosyjskiego, a 18 z języka ukraińskiego.

CKE: Informacje o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym dla zdających – obywateli Ukrainy

(PS, GN)