1 czerwca oficjalnie ruszyła zbiórka podpisów pod petycją ZNP ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej

1 czerwca 2021 r. ZNP oficjalnie rozpoczął ogólnopolską akcję zbierania podpisów pod petycją ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej. Petycja – w formie elektronicznej – jest skierowana do nauczycieli, rodziców i innych osób zainteresowanych przedstawionym problemem oraz do organizacji pozarządowych i samorządowych. O liczbie złożonych podpisów ZNP poinformuje premiera i parlament.

>> Swój podpis pod petycją w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom można złożyć TUTAJ.

O zagrożeniach wynikających z reformy szkolnictwa specjalnego informuje film zrealizowany przez Okręg Łódzki ZNP

PETYCJA ws. projektowanych zmian w edukacji włączającej   

Szanowni Państwo, 

projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się.

Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom.   

Związek Nauczycielstwa Polskiego

(JK, GN)

Można już składać podpisy pod petycją ZNP ws. wstrzymania prac nad projektem dotyczącym edukacji włączającej

ZNP: Planowane zmiany w szkolnictwie specjalnym mogą zakończyć się katastrofą

ZNP apeluje do premiera Morawieckiego o wstrzymanie prac nad zmianami w edukacji włączającej. Będzie petycja