Można już składać podpisy pod petycją ZNP ws. wstrzymania prac nad projektem dotyczącym edukacji włączającej

Jest już petycja ZNP w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom. Zbieranie podpisów w tej sprawie Związek zapowiadał w niedawnym liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

“Projektowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w zakresie edukacji włączającej  są kontrowersyjne i budzą ogromny niepokój różnych środowisk, w tym rodziców i nauczycieli. Zakładają bowiem masowe kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, a także zmiany organizacyjne w zakresie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych” – czytamy m.in w petycji.

“Brak specjalistycznej kadry (pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów), bariery architektoniczne, jak również fakt, że większość nauczycieli w szkołach masowych nie jest przygotowana do pracy z uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia – uniemożliwia zapewnienie równych szans edukacyjnych i rozwijanie indywidualnego potencjału wszystkich uczących się” – podkreślono.

“Rządzący nie mogą po raz kolejny w nieodpowiedzialny sposób reformować oświaty. Skutki mogą być katastrofalne. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się o poparcie naszych działań, których celem jest wstrzymanie prac nad nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji włączającej i poddanie projektowanych zmian rzeczywistym konsultacjom” – napisano.

>> Swój podpis pod petycją w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom można złożyć TUTAJ.

Wcześniej w liście do premiera Morawieckiego prezes ZNP Sławomir Broniarz zaznaczył, że ostatnia reforma systemowa w oświacie, w tym likwidacja gimnazjów, doprowadziła do znaczącego pogorszenia warunków kształcenia dzieci i młodzieży  –  mamy zbyt liczne klasy i pracę na dwie zmiany.

“Nieliczne szkoły i placówki ogólnodostępne dostosowane są pod względem architektonicznym do przyjęcia niepełnosprawnych uczniów i wychowanków. Odpowiednia modernizacja i doposażenie placówek wymaga czasu i znacznych nakładów finansowych. Ponadto obawiamy się stopniowej likwidacji dotychczasowych możliwości kształcenia i wspierania niepełnosprawnych uczniów i wychowanków w specjalnych szkołach i przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych” – wskazał.

ZNP apeluje do premiera Morawieckiego o wstrzymanie prac nad zmianami w edukacji włączającej. Będzie petycja

Kwestie dotyczące założeń resortu edukacji w zakresie edukacji włączającej stały się przedmiotem dyskusji prowadzonej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego we wszystkich ogniwach organizacji.

Wnioski płynące z dyskusji, a także stanowiska podejmowane przez różne gremia są dowodem, że obecnie niemożliwe jest zapewnienie równych szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się i rozwijanie ich indywidualnego potencjału w szkołach ogólnodostępnych. Wdrożenie tak poważnych zmian byłoby nieodpowiedzialne.

>> Cały list Sławomira Broniarza do premiera Mateusza Morawieckiego znajduje się TUTAJ

(JK, GN)

Marta Skrejko-Rygiel: Ta reforma dotyczy nie tylko szkolnictwa i oświaty, ale całej sfery życia rodzin

Nie wolno zniszczyć tego, co działa dobrze… Relacja z debaty online „Edukacja włączająca – dokąd zmierzamy?”