100 lat temu marszałek Józef Piłsudski został honorowym członkiem ZNP

17 maja 1921 r . – 100 lat temu – marszałek Józef Piłsudski został honorowym członkiem ówczesnego Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (od 1930 r. – ZNP). Jak wielokrotnie podkreślaliśmy w Głosie Nauczycielskim, ani samo wydarzenie z  1921 r., ani związki Józefa Piłsudskiego z ZNP, nie były przypadkowe. Komendant od początku XX w. ściśle współpracował z twórcami Związku, a nauczyciele byli ważnymi uczestnikami ruchu niepodległościowego.

„Współpraca pomiędzy Komendantem i najważniejszymi postaciami nauczycielskiego ruchu zawodowego była ścisła i datowana od początku XX w. Nie bez powodu Józef Piłsudski został w maju 1921 r. honorowym członkiem naszej organizacji i nie był to tylko gest, było to ze strony Marszałka faktyczne docenienie wkładu Związku w odzyskanie przez Polskę niepodległości” – pisał w Głosie Nauczycielskim nr 49 z 4 grudnia 2019 r. dr Piotr Wierzbicki, historyk z Krakowa, członek ZNP (Oddział Kraków-Śródmieście).

“Już od 1901 r. Piłsudski współpracował z takimi postaciami jak Julian Smulikowski czy też Ksawery Prauss, byli to późniejsi wybitni członkowie ruchu nauczycielskiego i w konsekwencji – ZNP. Pierwszy został I wiceprezesem tej organizacji i był twórcą potęgi organizacyjnej i finansowej Związku, drugi zaś został pierwszym ministrem oświaty u zarania Niepodległej” – zaznacza dr Piotr Wierzbicki.

“Józef Piłsudski doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia dobrze rozwiniętej organizacji i struktur nauczycielskich w Galicji dla sprawy niepodległości. Działalność nauczycieli związkowców służyła bowiem uaktywnieniu społeczeństwa i pracy wychowawczej, dlatego też lata 1906-1914 to okres bardzo aktywnej współpracy z ruchem nauczycielskim. Środowisko związkowców wspierało również materialnie działania PPS i organizacji paramilitarnych, takich jak Związek Walki Czynnej (ZWC) czy Związek Strzelecki, tworzonych na potrzeby przyszłej walki o wolną Polskę. (…) Nauczycielscy aktywiści zaangażowali się też w tworzenie Polskiego Skarbu Wojskowego, którego celem było zbieranie środków na przyszłe Wojsko Polskie. Piłsudski zaangażował się natomiast w kształcenie kadry związkowej i nauczycielskiej w latach 1913-1914. Jego wykłady we Lwowie i Zakopanem miały istotne znaczenie w kształtowaniu pozycji przyszłego wodza Legionów i przywódcy państwa pośród nauczycielstwa i członków Związku, którzy je docenili i przyjęli z entuzjazmem. Nie było to bez wpływu na postawę Związku i nauczycielstwa w latach 1914-1918” – stwierdza historyk.

Potwierdzeniem ścisłych związków pomiędzy ZNP i Józefem Piłsudskim jest nie tylko nadanie Marszałkowi honorowego członkostwa Związku w 1921 r., ale o tych bliskich relacjach świadczą dokumenty i zdjęcia zachowane m.in. w Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie.

Honorowa członkinią ZNP była także Aleksandra Piłsudska, wdowa po Marszałku (otrzymała ten tytuł w 1937 r.).

(JK, GN)

>> Więcej o związkach Józefa Piłsudskiego z ZNP można przeczytać także na stronie Związku

>> Więcej o historii ZNP – w naszej serii historycznej: https://glos.pl/tag/nasza-historia

Marszałek Józef Piłsudski, honorowy członek ZNP. 152. rocznica urodzin twórcy Niepodległej

Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej

Ojczyzna w potrzebie! Sto lat temu Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

Chyliły się sztandary… Jak Związek czcił imieniny Józefa Piłsudskiego?

Nauczyciel, patriota, piłsudczyk. 140. rocznica urodzin Juliana Smulikowskiego, współzałożyciela Związku

„Złączeni wielkim bólem…”. 85 lat temu cała Polska żegnała Marszałka