Oświata w liczbach wg GUS. Szkoły publiczne stanowiły 88,8 proc. szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży

W roku szkolnym 2022/23 w polskich szkołach kształciło się 5,1 mln dzieci, młodzieży i dorosłych, co stanowiło 13,6 proc. ludności kraju -…

czytaj więcej
W Polsce studiują głównie kobiety

W roku akademickim 2022/2023 w Polsce działało 359 uczelni wyższych, na których studiowało 1 mln 223 tys. studentów. Większość studiujących, bo 58,2…

czytaj więcej
MEIN podsumowało akcję „Szkoła pamięta 2023”. Wzięło w niej udział ponad 11 tys. placówek oświatowych

Ponad 11 tys. szkół i przedszkoli wzięło udział w tegorocznej akcji "Szkoła pamięta". Zaangażowało się w nią 1,6 mln uczniów i 161…

czytaj więcej
GUS o październikowej inflacji

Październikowa inflacja wyniosła 6,5 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Towary i usługi drożeją w wolniejszym niż wcześniej tempie, ale inflacja nadal…

czytaj więcej
Przyszły minister oświaty. Kim powinien być? Głos o tym pisał już 99 lat temu. To nadal aktualne!

„Minister nie może być narzędziem gry politycznej, piłką odbijającą się od jednej lub drugiej ściany, wykonawcą podszeptów i intryg (...), lecz urząd…

czytaj więcej