Badanie Barometr Edukacji Niepublicznej. Dyrektorzy czarno widzą sytuację w oświacie

„0” – to wartość indeksu optymizmu w najnowszym badaniu „Barometr Edukacji Niepublicznej”. Taki wynik oznacza, że poprawy sytuacji w oświacie nie spodziewa się w najbliższym czasie żaden z ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych. W czerwcu nastroje dyrektorów sprawdziło Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO). Była to już czwarta edycja badania.

Krytyczne opinie o sytuacji w polskiej oświacie dominowały w każdej z dotychczasowych odsłon badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”. W poprzednich edycjach ok. dwóch na trzech ankietowanych oceniało oświatowe realia jako raczej złe lub zdecydowanie złe. Tym razem odsetek krytycznych głosów był jednak jeszcze większy – negatywnie o sytuacji w oświacie wypowiedziało się aż 78,2 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było tylko 3,9 proc. ankietowanych.

Dyrektorzy, którzy krytycznie wypowiadają się o kondycji polskiej szkoły, zwracają uwagę m.in. na niedofinansowanie oświaty, narastające problemy kadrowe, chaos potęgowany przez zmiany przepisów, próby ideologizacji szkoły oraz przeładowaną podstawę programową i problemy w zakresie zdrowia psychicznego uczniów.

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem „0” co oznacza, że żaden z respondentów nie oczekuje poprawy sytuacji w kolejnych miesiącach. To pierwszy taki przypadek od września 2021 r., kiedy STO zapoczątkowało cykl badań z udziałem dyrektorów szkół niepublicznych.

Dalszego pogorszenia sytuacji spodziewa się z kolei sześciu na dziesięciu ankietowanych (61,6 proc.). Źródłem pesymistycznych prognoz są m.in.: inflacja i wzrost kosztów funkcjonowania szkół oraz pogłębianie się już istniejących problemów, wynikające z działań władz oświatowych. Wśród ankietowanych powszechny jest pogląd, że brakuje przesłanek, by spodziewać się zmian na lepsze.

W każdej edycji badania STO pyta także dyrektorów szkół niepublicznych o główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, najwięcej respondentów (82,1 proc.) wskazywało na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkoły.

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 13-15 czerwca 2022 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 78 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne. Kolejne odsłony badania są realizowane co kwartał.

Więcej na temat czerwcowych wyników można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół

Badanie: Dyrektorzy szkół niepublicznych źle oceniają sytuację w oświacie i obawiają się lex Czarnek