Czarnek otrzymał medal „Pro Bono Poloniae”. „W uznaniu szczególnych zasług”

Szef MEiN Przemysław Czarnek został uhonorowany medalem „Pro Bono Poloniae” w uznaniu „szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych”. Medal przyznawany jest przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Szef MEiN został odznaczony podczas spotkania z działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych.

Podczas spotkania dwudziestu ośmiu osobom zostały wręczone medale i odznaczenia: „Stulecia Odzyskanej Niepodległości”, „Pro Bono Poloniae”, „Pro Patria” oraz za zasługi na rzecz Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny „Inki”.

 – Ten medal traktuję nie tylko jako wielki zaszczyt, ale jako jeszcze większą siłę do tego, żeby tę najnowszą historię i wasze bohaterstwo odkrywać przed młodymi pokoleniami. Bo tylko wtedy Polska będzie trwale wolna, również w przyszłości, jeśli młode pokolenia będą wiedziały skąd są – mówił szef MEiN dziękując za otrzymane odznaczenie.

Czarnek przekonywał, że przez wiele lat młodzi ludzie nie uczyli się w szkołach najnowszej historii Polski. Podkreślał, że odpowiedzią na tę lukę edukacyjną jest wprowadzony od 1 września 2022 r. do szkół ponadpodstawowych nowy przedmiot historia i teraźniejszość.

– Już dziś 370 tys. młodych ludzi we wszystkich szkołach ponadpodstawowych uczy się historii najnowszej. Uczy się, a w przyszłym roku te same 370 tys. osób będzie uczyło się historii od 1980 roku. Już w tym roku poznają Państwa bohaterskie czyny – podał minister przybliżając założenia i cele nowego przedmiotu HiT.

Medal „Pro Bono Poloniae” został ustanowiony 25 czerwca 2018 przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest – jak czytamy –  osobom fizycznym i prawnym, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych

Odznakę nadaje Szef UdsKiOR z własnej inicjatywy lub na wniosek władz naczelnych ogólnopolskich organizacji kombatanckich, organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, a także kierowników polskich placówek dyplomatycznych.

(GN)

Fot: MEiN

ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

Jedynie 53 szkoły zdecydowały się na korzystanie z „podręcznika” prof. Roszkowskiego. Pełna mapa Wolnej Szkoły

Czarnek będzie miał medal