Ile kosztują lekcje religii? Warszawa policzyła, wcześniej dane an ten temat ujawnił Szczecin

W 2020 r. Warszawa wydała na wynagrodzenie nauczycieli religii 48 mln zł. W stołecznych szkołach pracowało wtedy 776 katechetów.

Na prośbę radnej Lewicy Agaty Diduszko-Zyglewskiej stołeczny ratusz przygotował opracowanie dotyczące organizacji lekcji religii w warszawskich szkołach.

W roku szkolnym 2019/2020 110 dyrektorów wystąpiło do biskupów diecezjalnych o zgodę na ograniczenie liczby zajęć religii w związku z pandemią i przejściem uczniów na kształcenie zdalne. W sprawie możliwego ograniczenia wymiaru katechezy w szkołach warszawski ratusz porozumiał się z biskupami (Warszawa podzielona jest między dwie diecezje). W roku szkolnym 2020/2021 o taką zgodę wystąpiło 77 dyrektorów.

W roku szkolnym 2019/2020 Kościół wydał zgodę dla 93 szkół, a w kolejnym roku szkolnym – dla 71 (1 szkoła nie otrzymała odpowiedzi z kurii).

W ten sposób w poprzednim roku szkolnym uczniowie mieli o 1141 godzin katechezy mniej, a w tym roku szkolnym – o 935 godzin mniej.

Ratusz poinformował też, że w 2019 r. w stołecznych szkołach pracowało 771 katechetów, a w 2020 r. – 776. Miasto przeznaczyło natomiast na ich pensje – odpowiednio – 44 i 48 mln zł.

– To spora kwota – i zarazem odpowiedź na pytanie dlaczego kościół tak gwałtownie protestuje przeciwko umieszczaniu tych nieobowiązkowych zajęć przed lekcjami lub po nich. Bo kiedy są tam umieszczone – tak jak powinno być, żeby nie niszczyć szkolnej wspólnoty religijnymi podziałami i nie marnować czasu części uczniów zmuszonych do przeczekiwania okienek – to uczniowie masowo rezygnują z tych zajęć, a to konkretna finansowa strata dla kościoła – oceniła na swoim profilu na Facebooku radna Diduszko-Zyglewska.

W przeszłości koszt lekcji religii policzył m.in. Szczecin. W tym roku szkolnym zajęcia te kosztowały miasto ok. 15,5 mln zł.

Ile kosztuje religia w szkołach? Szczecin policzył

Młodzież w szybkim tempie odchodzi od religii i Kościoła katolickiego. W ciągu 10 lat odsetek uczniów ostatnich klas szkół średnich deklarujących się jako wierzący spadł z 81 do 63 proc. Tak wynika z przygotowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną raportu “Kościół w Polsce”. Jeden z rozdziałów dotyczy stosunku młodych do religijności, praktyk religijnych oraz instytucji kościelnych. “Polska młodzież w ostatnim dziesięcioleciu doświadcza przyspieszonej sekularyzacji” – czytamy w raporcie.

Kościół potwierdza: Młodzież odchodzi od religii

Liczba uczniów chodzących na religię spada. W liceach w 2019 r. już co czwarty uczeń nie brał udziału w katolickiej katechezie. Tak wynika z najnowszego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Najwyższy odsetek uczniów uczęszczających na lekcje religii odnotowano w diecezji pelplińskiej (99,2 proc.), rzeszowskiej (97,9 proc.) i przemyskiej (97,9 proc.), najniższy zaś w diecezji warmińskiej (70,0 proc.), warszawskiej (76,0 proc.) i łódzkiej (76,2 proc.).

Uczniów na religii coraz mniej

Chodzenie na religię i etykę będzie obowiązkowe? Czarnek zapowiada zmiany w szkołach

RPO do MEiN: Niepełnoletni uczniowie powinni mieć prawo do samodzielnego decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii

(PS, GN)