MEiN: Nowelizacja rozporządzenia ws. kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy. Chodzi o języki obce na egzaminie ósmoklasisty

Uczeń z Ukrainy na egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 będzie miał 6 języków obcych do wyboru. W życie weszła właśnie nowelizacja rozporządzenia regulującego tę kwestię.

Zgodnie z nowymi przepisami w roku szkolnym 2022/2023 uczeń z Ukrainy będzie przystępował do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski.

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Zgodnie z dodanym do par. 2a rozporządzenia ust. 2a uczeń będący obywatelem Ukrainy, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, przy czym „nie musi to być język obcy nowożytny, którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, otrzymają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w bieżącym roku szkolnym, jeżeli mają ze wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie VIII pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne i przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Nowela znajduje się tutaj

(JK, GN)

Znamy wyniki ósmoklasistów na egzaminie

Uczeń z Ukrainy ukończy szkołę podstawową w Polsce po spełnieniu dwóch warunków. Zmiany w rozporządzeniu już obowiązują

Instrukcja MEiN na temat kształcenia uczniów z Ukrainy

Co z egzaminami ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? – pytał RPO. MEiN: „Będą ułatwienia i dostosowania”