Minister Piontkowski: „Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół”

„Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół”– poinformował na Twitterze szef MEN Dariusz Piontkowski. „Pracujemy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia uczniów i nauczycieli, chcemy, aby dyrektor, po zasięgnięciu opinii GIS mógł szybko zareagować. Ważna będzie również rola kuratora” – dodał.

W niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Piontkowski mówił, że MEN pracuje nad rozwiązaniami zakładającymi by o wprowadzeniu zdalnego nauczania mogli decydować dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

„Chcemy takie rozwiązanie wprowadzić. Prawdopodobnie to dyrektor będzie miał możliwość przechodzenia na kształcenie zdalne w sytuacji zagrożenia epidemicznego w poszczególnych placówkach” – stwierdził szef MEN w „DGP”.  „Dziś minister edukacji może zawiesić funkcjonowanie szkół na terenie całego kraju, województwa, gminy lub powiatu, ale jednej szkoły lub klasy już nie. Dlatego stworzymy przepisy, które pozwolą dyrektorowi przejść na zdalne nauczanie, jeśli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej, np. zakażenia, powodzi, zerwania dachu” – dodał.

Piontkowski: Pensja nauczyciela co najmniej na poziomie średniej krajowej. ZNP: Mamy taki projekt!

Z kolei w Polskim Radiu minister  Piontkowski mówił, że MEN przygotowuje się na wariant, w którym będzie możliwy powrót do dotychczasowej liczebności klas i grup w szkołach. Jednocześnie zaznaczył, że pozostają przepisy umożliwiające w razie potrzeby zawieszenie zajęć. – Wydaje się jednak, że w skali całego kraju nie będzie potrzeby powrotu do systematycznej nauki na odległość – zaznaczył.

Szef MEN: Przygotowujemy się na powrót do tradycyjnej formy nauki, do dotychczasowej liczebności klas, grup

Także premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że „od września dzieci i młodzież wracają do szkoły, a na początku października studenci wracają na uczelnie”. Dodał, że to „jest pewna decyzja”

(JK, GN)

Premier Morawiecki: Jest pewna decyzja. Dzieci i młodzież wracają od września do szkoły

ZNP do premiera: Nauczyciele i pracownicy oświaty powinni mieć dostęp do testów na koronawirusa