Nowy rok szkolny wystartował. ZNP zaprasza przed MEiN w samo południe na pikietę protestacyjną

Choć szkolne uroczystości związane z powrotem uczniów do szkół zaplanowano dopiero na poniedziałek, to trzeba pamiętać, że nowy rok szkolny rozpoczyna się właśnie dziś – 1 września. Tego dnia, w samo południe, nauczyciele, pracownicy administracji szkół, nauczyciele akademiccy oraz wszyscy, którym los oświaty leży na sercu, spotkają się na pikiecie protestacyjnej przed siedzibą MEiN, by przypomnieć politykom, czego najbardziej potrzebuje polska szkoła. Pikieta odbędzie się pod hasłem “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”.

W nowym roku szkolnym w szkolne ławy wróci ok. 4,6 mln uczniów, w tym ok. 3 mln w szkołach podstawowych, a 1,6 mln w szkołach ponadpodstawowych.

ZNP rozpocznie nowy rok szkolny pikietą protestacyjną pod hasłem “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”.

PIKIETA 1 WRZEŚNIA. Urszula Woźniak: Nauczycielska rodzina pod kreską to wstyd dla ministerstwa i dla rządu

Protest zacznie się o godz. 12:00 przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie przy al. Szucha 25. Wezmą w niej udział nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy oświaty z całej Polski, a także przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

Nr 35/30 sierpnia 2023

Inflacja nadal wysoka. Drożyzna uderza w nasze portfele

ZNP organizuje pikietę, ponieważ:
* mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje – 3690 zł brutto dla początkującego nauczyciela,
* państwo nie ceni nauczycieli. Dosłownie. Dzisiaj pensja początkującego jest tylko o 90 zł wyższa od płacy minimalnej,
* kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju kraju, tymczasem uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia (5 zł powyżej minimalnej krajowej) nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie naukowca,
* pogarszają się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych,
* brakuje nauczycieli a będzie gorzej, bo starzeje się obecna kadra,
* mamy dość złych reform i ich skutków,
* zależy nam na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach i wiemy, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat,
* chcemy edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku z odchudzoną podstawą programową, 20-osobowymi klasami i wsparciem specjalistów,
* chcemy edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, w tym realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli i pracowników, edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą,
* chcemy edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości, edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej, edukacji równych szans.

Wynagrodzenie minimalne ostro w górę. Rząd opublikował projekt rozporządzenia

ZNP od dawna chce o tym wszystkim porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi w polskim państwem za oświatę. Już kilka tygodni temu ZNP zwrócił się do ministra edukacji Przemysława Czarnka o spotkanie. Niestety, do dziś Związek nie otrzymał odpowiedzi od szefa resortu edukacji.

Materiał ZNP. Zapraszamy na pikietę 1 września. MAMY DOŚĆ złych reform i ich skutków!

ZNP jednak się nie poddaje. Podczas pikiety przedstawiciele protestujących pójdą do ministerstwa i złożą w nim petycję.

Nauczycielskie podwyżki już 5 miesięcy w sejmowej zamrażarce

(PS, GN)