Samorządowcy dementują informacje MEiN o ich rzekomej zgodzie na zmiany w zakresie pensum nauczycieli

„Minister Dariusz Piontkowski, w czasie konferencji prasowej 8 grudnia powiedział, że jest zgoda samorządów na zmiany w zakresie pensum nauczycieli. TA INFORMACJA JEST NIEPRAWDZIWA – podkreślają w specjalnych komunikatach Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich.

„Informujemy, że Strona Samorządowa nie wyraziła oficjalnej opinii na temat przedstawionych przez Ministerstwo propozycji nowych rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, statusu zawodowego nauczyciela, pensum czy awansu zawodowego” – czytamy na stronie UMP.

Również Związek Miast Polskich informuje:

„Stoimy na stanowisku, że prowadzenie w tej sytuacji jakichkolwiek rozmów ze stroną rządową w kwestiach organizacji systemu oświaty bez udziału strony społecznej – związków i stowarzyszeń zawodowych, organizacji pozarządowych czy samorządów rodzicielskich jest niedopuszczalne. Proponowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozwiązana są szkodliwe dla całego procesu edukacji młodego pokolenia i będziemy przeciwko nim głośno protestować. Jakiekolwiek zmiany, dotyczące sposobu wyboru i oceny dyrektorów, podstawy programowej, organizacji sieci szkół czy zasad wynagradzania nauczycieli wymagają szerokiej debaty publicznej i dążenia do osiągnięcia konsensusu wszystkich środowisk.”

„Wszyscy wciąż czekamy na projekt ustawy w tym zakresie” – napisano w komunikacie.

Co takiego powiedział Piontkowski? „Widać, że jest zgoda wśród samorządowców co do projektu zmian dot. pragmatyki zawodowej nauczycieli i statusu pracy nauczyciela, a także pensum i awansu zawodowego. Część ich uwagi została uwzględniona w projektowanych rozwiązaniach.” – informował 8 grudnia w mediach wiceszef MEiN. Piontkowski. „Dziś minister Przemysław Czarnek poinformował, że liczymy na kolejny krok, by znaleźć porozumienie. Rezygnujemy z przepisu zwiększającego liczbę przedstawicieli kuratora w komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Ta decyzja spotkała się z aprobatą samorządów” – dodał.

„Takiej zgody nie ma. Korporacje samorządowe, organizacje społeczne, związki zawodowe nauczycieli, stowarzyszenia nauczycielskie – te organizacje stanowczo sprzeciwiają się zmianom forsowanym przez MEiN” – czytamy na stronie Wolnej Szkoły.

Przypomnijmy, że organizacje samorządowe, związkowe i społeczne zjednoczyły się przeciw „LexCzarnek” w kampanii Wolna Szkoła.

Pełne stanowisko UMP i ZMP można przeczytać tutaj

(JK, GN)

To już pewne. Pierwsze czytanie lex Czarnek w Sejmie we wtorek 14 grudnia

„Nie będziemy cicho nad tą trumną”. Przed Sejmem odbył się protest przeciwko lex Czarnek

Kilkadziesiąt organizacji społecznych apeluje do parlamentu o zatrzymanie prac nad “Lex Czarnek” i “Lex Wójcik”