Sondaż. Jak badani oceniają zmiany dotyczące prac domowych w szkołach?

„Prace domowe w szkołach podstawowych mają nie być oceniane przez nauczycieli – jak ocenia Pani/Pan tę propozycję?”- takie pytanie zostało zadane w sondażu SW Research dla rp.pl. 40,7 proc. badanych oceniło ten pomysł pozytywnie, negatywną ocenę wyraziło 37,8 proc. respondentów, a 21,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Pozytywna opinia dotycząca planu zniesienia ocen prac domowych maleje wraz z wiekiem (56% – badani w wieku do 24 lat, 33% – powyżej 50 lat). Cztery osoby na dziesięć (41%) z wykształceniem wyższym pozytywnie oceniają tę propozycję. Takiego samego zdania jest co drugi respondent (49%) z dochodem netto między 4001 a 5000 zł oraz nieco mniejszy odsetek badanych (47%) z miast o wielkości między 200 a 499 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

W piątek do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniający rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Projekt dotyczy wycofania się szkół podstawowych z zadawania i oceniania prac domowych.

Przedstawiony projekt przewiduje całkowite wycofanie prac domowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a w przypadku klas IV-VIII prace domowe mogą być zadane, ale nie będą obowiązkowe, a nauczyciel nie będzie oceniał ich braku ani sposobu wykonania.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 stycznia 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

(GN)

Źródło: rp.pl

Zadawanie prac domowych – wiemy co MEN chce zmienić. Jest projekt rozporządzenia

Już od kwietnia likwidacja prac domowych w szkołach. MEN szykuje rozporządzenie. Pytamy w ankiecie nauczycieli o opinię

Minister Nowacka o wycofaniu prac domowych. „Konsultowane przede wszystkim z młodzieżą”