Aktualności konsekwencjeKuratorzy oświatyMENNAUCZYCIELEpismaSTRAJK KOBIET MEN ostrzega nauczycieli przed konsekwencjami prawnymi z powodu strajków kobiet

"Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, m.in. powodując zagrożenie w…