Aktualności koronawirusMENSPECROZPORZĄDZENIEZDALNE KSZTAŁCENIE MEN ogranicza pracę m.in. poradni i ośrodków specjalnych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. część funkcjonujących nadal placówek oświatowych, w tym m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ograniczy swoją…