Prof. Ewa Wysocka: Część uczniów została systemowo wykluczona. Należy pilnie organizować wsparcie dla nich

Nawet przed pandemią system edukacyjny wykluczał – np. uczniów z uboższych środowisk, obecnie jednak to zjawisko się nasiliło. Zamożność rodziny stała się…

czytaj więcej