UNICEF: W roku szkolnym 2023/24 nawet 300 tys. ukraińskich dzieci może nie mieć dostępu do edukacji

„Ciągłe ataki na szkoły i nadal niewystarczająca liczba dzieci włączonych do systemów edukacji w krajach przyjmujących uchodźców sprawiły, że najmłodsi obywatele Ukrainy mają duże trudności z przyswajaniem wiedzy. Wojna poprzedzona pandemią COVID-19 spowodowała, że dzieci w wieku szkolnym już 4 rok z rzędu mają utrudniony dostęp do edukacji” – UNICEF zwraca uwagę na kryzys edukacyjny wśród ukraińskich dzieci.

57% ankietowanych nauczycieli potwierdza, że dzieci osiągają gorsze wyniki w nauce języka ukraińskiego. Problemem jest także umiejętność czytania i liczenia.

– W Ukrainie ataki na szkoły trwają nieprzerwanie, pozbawiając dzieci nie tylko dzieciństwa, ale także bezpiecznej przestrzeni do zabawy i nauki. Sprawiło to, że nie tylko nie mogą przyswajać nowej wiedzy, ale także zapominają to, czego już się nauczyły – powiedziała Regina De Dominicis, dyrektor regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową.

Dla dzieci uchodźców z Ukrainy jest to początek kolejnego niepewnego roku szkolnego, w którym ponad połowa dzieci nie jest zapisana do systemów edukacji w siedmiu krajach przyjmujących uchodźców.

Przedszkolaki i uczniowie szkół średnich są najbardziej narażeni na utratę dostępu do edukacji. Bariery językowe i przeciążone systemy edukacji są jednymi z głównych przyczyn niskiego wskaźnika poziomu edukacji wśród ukraińskich dzieci. Nauka online może uzupełniać edukację w trybie stacjonarnym i stanowić krótkoterminowe rozwiązanie, ale nie zastąpi obecności dziecka w szkole. Kontakty z nauczycielami i rówieśnikami mają szczególne znaczenie dla rozwoju społecznego dzieci.

W Ukrainie tylko jedna trzecia dzieci w wieku szkolnym uczy się w pełni stacjonarnie.

„W czasach kryzysów i wojen szkoły są czymś więcej niż tylko miejscem do nauki. Zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Kontakt z nauczycielami oraz rówieśnikami. Dzięki temu dzieci nie czują się samotne, mają poczucie przynależności i mogą lepiej radzić sobie z przepracowywaniem złych emocji związanych z traumatyzującymi doświadczeniami. Szkoły zapewniają także dostęp do opieki medycznej, szczepionek, odpowiedniego żywienia i wsparcia psychospołecznego. Znacząco wpływa to na poprawę dobrego samopoczucia dzieci” – podkreśla UNICEF.

W roku szkolnym 2023/24 nawet 300 tys. ukraińskich dzieci może nie mieć dostępu do edukacji.

UNICEF współpracuje z rządem i partnerami w Ukrainie oraz w krajach przyjmujących uchodźców, aby poprawiać dostęp dzieci do odpowiedniego poziomu edukacji. Te działania obejmują włączanie najmłodszych do krajowych systemów edukacji i zapewnianie im jakościowych form nauczania. Oznacza to także wyposażenie nauczycieli i pracowników oświaty w umiejętności potrzebne do integracji dzieci w mieszanych klasach, zapewnienie nauki rodzimego języka oraz troskę o ich zdrowie psychiczne.

(GN)

UNHCR: Edukacja chroni dzieci uchodźcze. Tymczasem ponad połowa ukraińskich dzieci w Polsce nie jest zapisana do szkoły

Jak zapewnić równy dostęp do edukacji w Polsce uczniom z Ukrainy? MEiN i UNICEF podpisały specjalny dokument

UNICEF uruchamia Spilno Huby, by pomóc ukraińskim dzieciom w integracji z lokalnymi społecznościami

UNICEF: Wojna w Ukrainie spycha miliony dzieci na skraj przepaści