Zdecydowana większość nauczycieli poniosła koszty związane z nauczaniem online. Wyniki ankiety ZNP

Uważamy, że refundacja powinna objąć wszystkich nauczycieli, także nauczycieli wychowania przedszkolnego i powinna być wypłacona nie w kwocie 500 zł, ale co najmniej w kwocie przeciętnego wynagrodzenia w kraju – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz na poniedziałkowej konferencji prasowej podsumowującej wyniki ankiety ZNP dotyczącej finansowania zakupu sprzętu do zdalnej nauki. – Oczekujemy także pilnego uregulowania kwestii związanych z ponoszeniem kosztów w ramach pracy zdalnej, a to nie dotyczy tylko nauczycieli – dodał.

W grudniu 2020 r. ZNP przeprowadził wśród nauczycieli ankietę online dotyczącą: finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł. W ankiecie wzięło udział 18 332 nauczycieli i nauczycielek. Respondenci odpowiedzieli na 6 pytań.

„Czy prowadząc nauczanie zdalne pracujesz na własnym sprzęcie?” ZNP zachęca do udziału w anonimowej ankiecie online

Nauczyciele w zdecydowanej większości – prowadząc nauczanie zdalne – pracują na własnym sprzęcie (86.7 proc). Zdecydowana większość nauczycieli (94 proc.) poniosła do tej pory własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media).  Ponad połowa nauczycieli w okresie III-VI z własnych środków zakupiła sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej (56.9 proc.). Nauczyciele uważają, że sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony wiosną również powinien być objęty refundacją (92.4 proc.). Takie wnioski wypływają z przeprowadzonej w grudniu ankiety ZNP dotyczącej finansowania zakupu sprzętu.

– Lwia część kosztów związana ze zdalną edukacją, zdalnym nauczaniem niestety przypadła na nauczycieli. Stąd nasz apel do rządu by nie dzielić nauczycieli na tych którzy pracują w szkole i w przedszkolu tylko żeby wszystkim wypłacić jednorazowy dodatek z tytułu kosztów jakie ponieśli w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kraju – podkreślił Sławomir Broniarz.

ZNP: 500 zł refundacji kosztów zdalnego kształcenia to za mało

– Nauczyciele ponosili wydatki związane z zakupem sprzętu. A ponadto z kosztami związanymi z realizacją edukacji zdalnej takimi jak opłaty za energię, czy pracę na własnym sprzęcie – mówił prezes ZNP omawiając wyniki ankiety. – Rządowa Refundacja kosztów nie obejmuje okresu wiosennego, a to jest naszym zdaniem głęboka niesprawiedliwość. Nauczyciele zwracają uwagę na to, że sprzęt który zakupili wiosną powinien być także objęty refundacją. Nie widzą żadnego powodu żeby refundacja obejmowała tylko wydatki poniesione od września do grudnia br. – podkreślił.

Zdecydowana większość nauczycieli (94 proc.) poniosła do tej pory własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media):

>> do 500 zł: 22.9 proc.

>> do 1000 zł: 26.5 proc.

>> do 2000 zł: 15.7 proc.

>> powyżej 2000 zł: 29.1 proc.

– Zestawmy to sobie z dotacją jaka została zaproponowana nauczycielom ze strony rządu – mówił prezes ZNP. – Dotacja w wysokości 500 zł może być satysfakcjonująca zaledwie dla niespełna 23 proc. nauczycieli – wskazywał.

Jak wynika z ankiety 93 proc. nauczycieli złożyła wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 zł i nie napotkała przeszkód w złożeniu wniosku. – Natomiast wśród najczęściej wymienianych przeszkód pojawia się kwestia braku objęcia programem nauczycielek wychowania przedszkolnego, które wiosną – w czasie zamknięcia przedszkoli – finansowały z własnych środków zakup sprzętu do pracy online.

– Bez ogromnego zaangażowania nauczycieli, bez wykorzystania własnego sprzętu znajdowalibyśmy się dzisiaj w zupełnie innej sytuacji – podkreślił prezes ZNP. – Korzystając z okazji chcę podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty za to że nawet wtedy gdy szkoły były zamknięte edukacja nie ustała, nauczyciele uczyli. Mamy powód do zbiorowej i indywidualnej satysfakcji – podkreślił.

Zapowiedział, że ZNP będzie chciał rozmawiać z ministrem finansów na temat możliwości rozliczenia kosztów ponoszonych przez nauczycieli na prace zdalną w zeznaniach podatkowych na 2020 rok.

Szczegółowe odpowiedzi z ankiety ZNP można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?

ZNP do nauczycieli przedszkoli: Jesteście ważni! Refundacja należy się także Wam

ZNP apeluje o testy i szczepienia dla nauczycieli oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom przedszkoli. Wnioski do MZ i GiS