11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Radosne świętowanie!

Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości jest dla nas radosnym świętem. Uczcijmy pamięć wszystkich bojowników o Niepodległą, którzy walczyli o odrodzenie silnego, demokratycznego i sprawiedliwego państwa polskiego po 123 latach niewoli! Jesteśmy dumni z faktu, że w pierwszym szeregu bojowników Niepodległości, u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego, stali polscy nauczyciele – członkowie Związku! Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości przypominamy nasze publikacje dotyczące udziału nauczycieli oraz Związku w walce o Niepodległą oraz w odrodzeniu państwa polskiego.

Motto
>> „Obok pracy wojskowej, która byt nasz utrwaliła, utrwaliła swą krwią, jesteście tymi, którzy w prawdziwym odrodzeniu Polski i odrodzeniu człowieka polskiego macie największe prawo do zasługi. Życie wasze płynęło w tej samej ciężkiej pracy, w jakiej płynęło życie żołnierskie”.

>> „Stanęliście Szanowni Panowie i Szanowne Panie do pracy odrodzeni w odrodzonej Polsce, do pracy odrodzenia serc, odrodzenia dusz, które w niewoli się plugawiły i w niewoli nieraz nikczemniały. Odradzać dusze ludzkie, zmienić człowieka, zrobić go lepszym, zrobić go wyższym, zrobić go potężniejszym i silniejszym, to jest wasze zadanie”.

Marszałek Józef Piłsudski, Honorowy Członek Związku
(do delegatów i delegatek na V Zjazd Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, od lipca 1930 r. – Związku Nauczycielstwa Polskiego)

 

 

Taki jest nasz etos. Przypominamy ważne wydarzenia dla historii Polski i dla ZNP

Dla polskiej szkoły i wolności! 115 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego – wszystko zaczęło się w pamiętnym 1905 r.

Julek w mundurze. Wspomnienia Marii Smulikowskiej z czasów walki o Niepodległą

Marszałek Józef Piłsudski, honorowy członek ZNP. 152. rocznica urodzin twórcy Niepodległej

Wojna 1920. Gen. Bolesław Popowicz i inni członkowie Związku w wojnie polsko-bolszewickiej

Chyliły się sztandary… Jak Związek czcił imieniny Józefa Piłsudskiego?

Nauczyciel, patriota, piłsudczyk. 140. rocznica urodzin Juliana Smulikowskiego, współzałożyciela Związku

Jak Związek zapewnił nauczycielom w II RP fachową literaturę, a dzieciom i młodzieży – „tanie i dobre książki”

Na wakacyjnych kursach wykłady prowadzili m.in.: Władysław Tatarkiewicz, Zenon Klemensiewicz, Marian Falski

Więcej publikacji poświęconych historii polskiej szkoły oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego można znaleźć w naszym serwisie:

https://glos.pl/tag/nasza-historia