Komitet Nauk Prawnych PAN domaga się uchylenia wykazów punktowanych czasopism naukowych, które wprowadził Czarnek

„Przyjęta w wykazie punktacja wielu czasopism wynika w dużej mierze ze względów pozamerytorycznych i w efekcie wykaz nie odzwierciedla faktycznej jakości ujętych w nim czasopism. Ze względu na skalę naruszeń prawa wykazy ogłoszone od lutego 2021 r. powinny być jak najszybciej uchylone – wskazuje Komitet Nauk Prawnych PAN w przyjętej uchwale.

To reakcja KNP PAN na trzykrotnie już wprowadzone zmiany na tej liście od czasu objęcia przez Przemysława Czarnka teki ministra edukacji i nauki.

W uchwale KNP Polskiej Akademii Nauk z 19 listopada znalazło się w sumie sześć rekomendacji. Według pierwszej z nich wykaz czasopism naukowych „powinien być opracowywany w sposób transparentny przez niezależną agencję naukową (taką, jak np. Narodowe Centrum Nauki) we współpracy z jednostką badawczą, specjalizującą się w zagadnieniach bibliometrii oraz z komitetami naukowymi Polskiej Akademii Nauk”.

W kolejnych rekomendacjach czytamy m.in, że procedura wpisu do wykazu czasopism i nadania punktów powinna być poddana kontroli sądów administracyjnych, a zainteresowanym redakcjom „należy nadać status stron postępowania”.

Jak wskazuje KNP PAN wykaz czasopism nie może z założenia deprecjonować wybranych dyscyplin naukowych, a rolę zespołów eksperckich powinny pełnić stałe zespoły, które należy powołać w obrębie komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. „To właśnie one zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (…) są samorządną reprezentacją danej dyscypliny naukowej” – czytamy w uchwale KNP PAN.

Według naukowców z PAN „punktacja czasopism wynikająca z wykazu powinna wywoływać skutki wyłącznie na przyszłość”, czyli powinna być stosowana w odniesieniu do artykułów opublikowanych po ogłoszeniu danej edycji wykazu.

Jednak zdaniem KNP PAN samo uchylenie obecnego wykazu nie wystarczy, bo nie zapobiegnie dalszemu naruszaniu prawa – konieczne są zmiany systemowe,

Pełna treść uchwały znajduje się tutaj

(GN)

Prof. Dariusz Jemielniak: Skutkiem zmian w wykazie czasopism może być to, że polska nauka straci na znaczeniu

Szef MEiN ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. „Przegląd Sejmowy” na topie

Senat UJ: „Nowy wykaz czasopism naukowych przyjęty z naruszeniem prawa”. KRASP sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu