Minister Nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Dariusz Wieczorek, minister nauki ogłosił nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. „Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) 29 czerwca 2023 r. Tym samym usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra Edukacji i Nauki w 2023 r.”- czytamy m.in. w komunikacie ministerstwa nauki.

„Głównym celem publikacji nowego wykazu na początku 2024 r. jest zapewnienie, że zmiana nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 r. opublikowali artykuły w czasopismach znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w roku 2023. Istotną rzeczą jest także zakończenie ręcznej modyfikacji zawartości wykazu i oparcie go na stanowisku ekspertów” – podkreślono.

Jak poinformowano „w celu ujęcia aktualnych wartości wskaźników bibliograficznych czasopism naukowych, które od 2019 r. uległy zmianie, Minister Nauki podjął decyzję o konieczności przygotowania w 2024 r. wykazu od podstaw”.

Opracuje go zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego i reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe. Powołane zespoły dokonają oceny czasopism na podstawie wartości wybranych wskaźników wpływu. Następnie KEN, w oparciu o przekazane przez zespoły listy czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, sporządzi projekt nowego wykazu czasopism.

Przypomnijmy, że wykaz czasopism naukowych przygotowywany jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Wykorzystuje się go do oceny jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Liczbę punktów za osiągnięcia ustala się zgodnie z ostatnim wykazem. Na potrzeby ewaluacji osiągnięć opublikowanych w roku 2023 właściwy będzie wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszony komunikatem z 17 lipca 2023 roku, ze zmianami i sprostowaniem z dnia 3 listopada 2023 roku.

Komunikat ministerstwa nauki znajduje się tutaj

(GN)

Komitet Nauk Prawnych PAN domaga się uchylenia wykazów punktowanych czasopism naukowych, które wprowadził Czarnek

Prof. Dariusz Jemielniak: Skutkiem zmian w wykazie czasopism może być to, że polska nauka straci na znaczeniu

Szef MEiN ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. „Przegląd Sejmowy” na topie