Rada Warszawy: Solidaryzujemy się z nauczycielami, którzy sprzeciwiają się ideologizacji szkół

Według warszawskich radnych, nowy przedmiot HiT służy „jednostronnemu i nieprawdziwemu” przedstawianiu najnowszej historii Polski zgodnie z linią polityczną PiS. Rada Warszawy zapewniła, że wierzy w niezależność stołecznych nauczycieli i wyraziła solidarność z tymi, którzy „odważnie sprzeciwiają się postępującej ideologizacji szkoły”

Nowy przedmiot funkcjonuje w szkołach ponadpodstawowych (w klasie I) od 1 września br. Podstawa programowa do HiT wywołuje ogromne kontrowersje, ponieważ nie dość, że zredukowała treści z WOS do minimum, to powiela wersję historii najnowszej lansowaną przez partię rządzącą.

Historia i teraźniejszość na maturze

Oliwy do ognia dodał pierwszy zatwierdzony do użytku przez MEiN podręcznik autorstwa Wojciecha Roszkowskiego (polityka PiS). Autor publikacji Białego Kruka (wydawnictwa do tej pory znanego przede wszystkim z publikacji o charakterze religijnym) nie ukrywa swoich skrajnie konserwatywnych, fundamentalistycznie katolickich poglądów. Roszkowski krytykował w podręczniku m.in. ateistów za kwestionowanie istnienia siły najwyższej (twierdząc, że tak naprawdę oni tylko „wierzą w nieistnienie” istoty boskiej). Analizował teksty artystów muzyki popularnej, tłumaczył na język polski nazwy popularnych zespołów (np. Iron Maiden, czy The Rolling Stones), ostrzegał przed przekazem niektórych piosenek (np. Eminema).

Kontrowersyjny podręcznik do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego zatwierdzony przez MEiN

Dopiero kilka dni temu MEiN dopuścił do użytku drugi podręcznik wydany przez WSiP.

Drugi podręcznik do HiT dopuszczony do użytku

Rada Warszawy przyjęła dziś stanowisko w sprawie przedmiotu Historia i Teraźniejszość, w którym przypomniała, że „niezależni eksperci zarzucają podstawie programowej tego przedmiotu ideologizację i narzucanie uczniom jedynej wizji przeszłości”.

Zdaniem radnych, już w trakcie prac nad postawą pojawiły się obawy, że celem HiT jest „jednostronne i nieprawdziwe przedstawienie najnowszej historii Polski z perspektywy narzuconej przez obecnie rządzącą partię”. Tymczasem o historii najnowszej Polski powinno się rozmawiać z wielu punktów widzenia i bez narzucania jedynie słusznego poglądu.

„Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek jako cel przedmiotu Historia i Teraźniejszość określił >>odzyskiwanie pokoleń nieświadomych, młodych Polaków<< wskazując, że lekcje służyć mają formowaniu nowej świadomości uczniów według schematu narzuconego przez rządzącą obecnie partię” – czytamy w stanowisku.

Instytut Filozofii i Socjologii PAN apeluje o przywrócenie na poziomie podstawowym WOS

Rada Warszawy jest przekonana, że temu właśnie służy zatwierdzony i rekomendowany przez MEiN podręcznik autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, w którym znalazły się opinie „dyskryminujące współobywateli naszego kraju”.

„Wierzymy w mądrość i niezależność warszawskich nauczycielek i nauczycieli, szanujemy ich autonomię i ufamy, że nauczając Historii i Teraźniejszości oraz wybierając materiały, z których korzystają, będą kierować się poszanowaniem prawdy, rzetelnością i wiarygodnością naukową oraz dobrem uczennic i uczniów” – podkreśliła Rada Warszawy.

Samorządowcy apelują do nauczycieli: Nie korzystajcie z podręcznika do HiT autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. Wydawca zapowiada wykreślenie spornego fragmentu publikacji

„Jednocześnie wyrażamy swoją wdzięczność i solidarność z warszawskimi nauczycielkami i nauczycielami, którzy odważnie sprzeciwiają się postępującej ideologizacji szkoły i przekazują rzetelną wiedzę i niezakłamany obraz świata. Domagamy się od Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprzestania szerzenia propagandy w szkołach, poszanowania różnorodności postaw i poglądów oraz wolności ich wyrażania”.

Stanowisko Rady Warszawy poparło 40 radnych z KO i Lewicy, przeciw było 17 radnych PiS, a 1 radna wstrzymała się od głosu.

(PS, GN)