Aktualności koronawirusKSZTAŁCENIE ZDALNEMCMENSZKOŁY MEN: Podczas klasyfikacji nauczyciele mogą brać pod uwagę zaangażowanie uczniów w kształcenie zdalne

Za pracę zdalną nauczyciele mogą wystawiać oceny. Oceny te mogą brać pod uwagę podczas klasyfikacji uczniów - ogłosił minister edukacji Dariusz Piontkowski.…