Zakończyły się rozmowy płacowe. ZNP podtrzymał oczekiwania. MEN: rozporządzenie z podpisem w II połowie lutego

Związek Nauczycielstwa Polskiego zakończył dziś etap uzgodnień projektu rozporządzenia płacowego MEN. Kolejnej tury rozmów nie będzie,  aby nauczyciele mogli już w marcu otrzymać obiecane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Resort edukacji podał, że rozporządzenie płacowe zostanie podpisane w połowie lutego. Związek podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące m.in. zmniejszenia spłaszczenia stawek i chce rozmawiać o kolejnym etapie podwyżek. Dla ZNP kluczowe jest również jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli”. Wprowadzenie postulowanych rozwiązań w życie uporządkuje i „odpolityczni” system płac nauczycielskich.

Na zdjęciu: Zespół negocjacyjny ZNP podczas II tury rozmów z kierownictwem MEN, 8 lutego br. Związek reprezentuje zespół: prezes ZNP Sławomir Broniarz, wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak oraz członkowie Zarządu Głównego ZNP Krzysztof Baszczyński, Elżbieta Markowska i Edyta Książek.

„Związek Nauczycielstwa Polskiego opowiada się za jak najszybszą wypłatą podwyżek dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br. Dlatego z uwagi na kalendarz prac legislacyjnych Związek zakończył dziś etap uzgodnień projektu rozporządzenia płacowego MEN, aby nauczyciele mogli już w marcu otrzymać obiecane podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia” – czytamy w komunikacie ZNP po zakończeniu rozmów (komunikat dostępny jest TUTAJ).

Po zakończeniu czwartkowego spotkania (8 lutego br.) prezes ZNP Sławomir Broniarz mówił dziennikarzom, że wzrost wynagrodzeń o 30-33 proc. jest wynikiem działań Związku. Były to zarówno działania protestacyjne i strajkowe, z udziałem wielu tysięcy nauczycieli, jak i spotkania z klubami parlamentarnymi. Celem było – jak dodał prezes ZNP – przekonanie polityków, że trzeba poprawić dramatyczną sytuację materialną nauczycieli.

– Te wydarzenia, spotkania zaowocowały tym, że pojawiła się ta propozycja wzrostu wynagrodzeń o 30 – 33 proc. –powiedział Sławomir Broniarz.

– Oczekujemy realizacji tego rozporządzenia w możliwie najkrótszym terminie – dodał. Wyraził nadzieje, że „perturbacje związane z przyjmowaniem budżetu” będą jak najszybciej zapomniane, a „ministerstwo dołoży wszelkich starań, by ta wypłata wyższych wynagrodzeń nastąpiła się w jak najszybszym czasie” – Mamy taką deklarację ministerstwa – zaznaczył.

Związek złożył do protokołu swoje stanowisko dotyczące przebiegu negocjacji płacowych. Podtrzymał swoje postulaty w sprawie zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego w jego średnim wynagrodzeniu. Chodzi o to, by ograniczyć spłaszczenie stawek między nauczycielami początkującymi, a mianowanymi. Według MEN nie jest to obecnie możliwe. Kończy to rozmowy płacowe.

– Nie chcemy hamować wzrostu wynagrodzeń, nie chcemy blokować tego wzrostu płac –  powiedział Sławomir Broniarz.

Związek chce zwiększenia udziału płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego w jego średnim wynagrodzeniu do poziomu 70 proc. – To jest postulat, który dzisiaj złożyliśmy do protokołu. Jeśli nie jest to możliwe z wyrównaniem od stycznia br., to oczekujemy na podjęcie rozmów, by było to możliwe od 1 września br. – powiedział prezes ZNP.

Prezes ZNP podkreślił, że „jest przestrzeń do negocjacji w tej sprawie”. Dodał, że chodzi o bardzo liczną grupę nauczycieli, którzy włożyli wiele wysiłku w awans zawodowy. – Nie ma żadnego powodu, by różnica w stawkach między dwoma stopniami awansu zawodowego była tak mała –  stwierdził.

Więcej o tym jak Związek komentuje zakończenie rozmów płacowych piszemy w tym poście:

Rozmowy płacowe w MEN zakończone. ZNP chce, by podwyżki dla nauczycieli były wypłacone jak najszybciej

Kiedy minister podpisze rozporządzenie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że rozporządzenie płacowe będzie podpisane w drugiej połowie lutego br.

Według minister edukacji Barbary Nowackiej spotkanie ze związkami przebiegało w dobrej atmosferze. „Wskazała, że pieniądze na podwyżki są zabezpieczone w budżecie i ministerstwo robi wszystko, by samorządy mogły w jak najkrótszym czasie wypłacić nauczycielom podwyżki z wyrównaniem” – podano w komunikacie MEN.

Jak informuje ministerstwo, Barbara Nowacka zadeklarowała, że jej resort będzie nadal rozmawiać ze stroną związkową. Poinformowała, że rozpoczną się prace w zespołach i grupach roboczych nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli.

W spotkaniu 8 lutego br. uczestniczyli oprócz Związku Nauczycielstwa Polskiego przedstawiciele: WZZ „Forum-Oświata”, KSOiW NSZZ „Solidarność”, ZZ Rada Poradnictwa, NSZZ „Solidarność 80”. Ze strony MEN – Minister Edukacji Barbara Nowacka i wiceministrowie: Katarzyna Lubnauer, Paulina Piechna-Więckiewicz i Henryk Kiepura.

Odbyła się druga tura negocjacji

Jak zmniejszyć spłaszczenie stawek wynagrodzenia nauczycieli początkujących i mianowanych? ZNP ma propozycję w tej sprawie. I to był właśnie temat drugiej tury rozmów płacowych w MEN. Związek zaapelował o wypłacenie podwyżek jeszcze w marcu, z wyrównaniem od 1 stycznia br. Zwołanie drugiej tury rozmów na 8 lutego br. nie powoduje ewentualnego opóźnienia w wypłatach podwyżek, ponieważ  – jak podkreśla prezes ZNP Sławomir Broniarz – „mieścimy się w harmonogramie czasowym określonym przez MEN na negocjacje”.

Jakie są oczekiwania Związku? Mówił o tym prezes ZNP Sławomir Broniarz podczas briefingu prasowego zespołu negocjacyjnego przed rozpoczęciem drugiej tury negocjacji.

Związek oczekuje:

– zmniejszenia spłaszczenia stawek dla nauczycieli początkujących i mianowanych oraz pokazuje, jak to osiągnąć;

– wypłacenia podwyżek dla nauczycieli w marcu, a nie dopiero w kwietniu (z wyrównaniem od 1 stycznia);

– uporządkowania systemu wynagradzania nauczycieli – zgodnie z projektem ZNP „Godne płace…” – aby już od przyszłego roku skończyć z obecnym absurdalnym systemem kształtowania płac.

Więcej na temat briefingu ZNP przed rozpoczęciem drugiej tury negocjacji można przeczytać w tym poście:

Druga tura rozmów płacowych w MEN. Związek zgłasza propozycje i apeluje o jak najszybsze wypłacenie podwyżek

Jakie stawki w 2024 r.?

Resort edukacji proponuje w projekcie rozporządzenia płacowego zwiększenie stawek zasadniczych o 33 proc. dla nauczycieli początkujących oraz o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Na wniosek ZNP 8 lutego br. odbędzie się kolejna tura rozmów. Związek informuje o ustaleniach podczas spotkania z MEN i propozycji w sprawie wynagrodzeń

W przypadku nauczycieli z pierwszej grupy zaszeregowania płacowego (tj. posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wynosiłyby (z wyrównaniem od 1 stycznia br.):

>> nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący) – 4 908 zł
>> nauczyciel mianowany – 5 057 zł
>> nauczyciel dyplomowany – 5 915 zł.

 

Pierwsza tura rozmów odbyła się w MEN 1 lutego br.

Podczas spotkania 1 lutego przedstawiciele ZNP zaproponowali zmiany związane ze:
1) wzrostem wynagrodzenia zasadniczego
2) oraz zmniejszeniem spłaszczenia wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
poprzez:

>> zwiększenie udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli szczególnie w kontekście nauczycieli początkujących i mianowanych (propozycja płacowa MEN oznacza, że różnica pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym nauczyciela początkującego a mianowanego wynosi jedynie 149 zł),

>> powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce.

Podczas pierwszej tury rozmów ustalono, że:
>> na wniosek ZNP odbędzie się kolejna tura rozmów 8 lutego na temat propozycji ZNP zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli początkujących i mianowanych (po przedstawieniu przez MEN danych dotyczących wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia);

>> zostaną powołane cztery grupy robocze (ds. godzin ponadwymiarowych, kształcenia nauczycieli, emerytur oraz awansu zawodowego i oceny pracy), które jak najszybciej rozpoczną prace nad propozycjami nowych rozwiązań prawnych.

Minister edukacji Barbara Nowacka zadeklarowała:

>> jak najszybsze wypłacenie 30- i 33–procentowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. mimo zawirowań budżetowych (31 stycznia br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i skierował budżet w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego),

>> poparcie obywatelskiej inicjatywy ZNP dotyczącej powiązania wynagrodzeń nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce (projekt Związku jest w Sejmie już po pierwszym czytaniu),

>> wolę prowadzenia rozmów z partnerami społecznymi na temat zmian w edukacji i systemie wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżek w roku 2025,

>> prace nad obudową prestiżu zawodowego nauczycieli i dialogu społecznego.

Przedstawiciele ZNP podczas spotkania podkreślali, że doceniają skalę wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ takich podwyżek nie było w ostatnich latach. Związek zgłasza natomiast własne propozycje, które przedstawił w trakcie pierwszej tury rozmów.

Uwaga, zwołanie drugiej tury rozmów płacowych nie wpłynęło na termin wejścia w życie rozporządzenia płacowego oraz wypłacenia podwyżek! MEN wyznaczyło wynoszący 21 dni czas na konsultacje społeczne i uzgodnienia (ZNP otrzymał projekt rozporządzenia płacowego 19 stycznia br.).

Co z terminem wypłacenia podwyżek? Ministerstwo obiecuje, że stanie się to najszybciej jak to możliwe. Po spotkaniu 1 lutego br. minister edukacji zastrzegła, że może się zdarzyć, iż podwyżki będą wpłacone nauczycielom od 1 kwietnia (z wyrównaniem od stycznia), a nie od 1 marca. Barbara Nowacka zwracała uwagę, że ten poślizg miał wynikać z terminu podpisania przez prezydenta RP ustawy budżetowej na 2024 r.

(DK, GN)

Budżet z podwyżkami ogłoszony w Dzienniku Ustaw. Prezydent chwali… premiera: „Tak powinna być realizowana polityka”

Jest projekt rozporządzenia płacowego na 2024 r. Zasadnicze w górę o 30 proc., a dla nauczycieli początkujących o 33 proc.