Aktualności OCENA PRACYwywiady Głoszdaniem dyrektora Danuta Kozakiewicz: Te reguły są takie, że proces oceniania nauczycieli będzie bardzo niesprawiedliwy

Rzeczy szalenie wątpliwych i bardzo trudnych do ocenienia może być wiele. Popatrzmy na to w kontekście np. „kierowania się dobrem ucznia i…

Aktualności PEDAGODZY SPECJALNISZKOŁYzdaniem dyrektora Pedagodzy specjalni w szkołach. Anita Rucioch-Gołek: Należało sprawdzić najpierw, jak wygląda sytuacja kadrowa

Nauczycielka, która do tej pory była pedagogiem szkolnym, ma uprawnienia na ten okres przejściowy i na razie zgodziła się zająć stanowisko pedagoga…

Aktualności KSIĄŻKANasz PatronatNAUCZYCIELE Joanna Sokolińska, autorka książki „Nauczyciele. Wielki zawód”: Koncepcja mojej książki zrodziła się tuż po strajku

Myślę jednak, że te Siłaczki są coraz bardziej zmęczone. Natomiast, mówiąc bardzo ogólnikowo i w dużym uproszczeniu, z tych opowieści, które usłyszałam,…