Katarzyna Lubnauer: Rozporządzenie ws. ograniczenia prac domowych będzie gotowe 25 marca

– Ministerialny projekt ws. oceniania będzie gotowy do podpisu dla pani minister Nowackiej 25 marca – zapowiedziała w „Faktach” TVN wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Przepisy zaczną obowiązywać po dwóch tygodniach, czyli najwcześniej od 8 kwietnia. Wiceszefowa MEN poinformowała także, że „w najbliższym czasie” pojawi się raport z publicznych konsultacji projektu z opracowaniem uwag.

Im bliżej kwietnia, tym bardziej mnożą się pytania dotyczące konkretnych rozwiązań ws. zmian w pracach domowych. – Nie mamy tych przepisów, nie mamy rozporządzenia. Mamy tylko projekt – zwróciła uwagę w materiale red. Adrianny Otręby z Faktów TVN Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

– Nie wiemy, kiedy to rozporządzenie wejdzie w życie. Nie wiemy, kiedy zostanie opublikowane, czy to będzie początek kwietnia, czy to będzie połowa kwietnia. Tak naprawdę im później, tym gorzej – wskazywała dr Iga Kazimierczyk, prezeska Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, Inicjatywa Wolna Szkoła.

Wiadomo, że ostateczne rozporządzenie będzie się różnić od projektu. Już wcześniej wiceminister Lubnauer zapowiadała, że projekt rozporządzenia zostanie zmodyfikowany.

W przepisie mówiącym o pisemnych i praktycznych pracach domowych termin „prace praktyczne” zostanie zastąpiony terminem „prace praktyczno-techniczne”.  – Chcemy wyraźnie doprecyzować, że chodzi nam o prace praktyczno-techniczne, bo poprzednio było określenie praktyczne – wyjaśnia wiceministra edukacji.

Druga modyfikacja dotyczyć będzie dopuszczenia zadawania przez nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej prac domowych usprawniających tzw. motorykę małą” – podkreśla wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer w odpowiedzi na uwagi rzecznika praw obywatelskich do projektu zmian rozporządzenia o pracach domowych.

Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych sygnalizowali też, że mają się pojawić wytyczne pomocne przy zadawaniu prac domowych według nowych zasad.

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami MEN zmiany dotyczące prac domowych  miały obowiązywać od kwietnia. Zostało więc dwa tygodnie.  – Zgodnie z naszą obietnicą w kwietniu wejdzie w życie rozporządzenie – uspokaja Lubnauer.

Przypomnijmy, że projekt p nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych trafił do konsultacji publicznych 26 stycznia br.

Do 26 lutego można było zgłaszać uwagi w ramach konsultacji publicznych. Projekt wzbudził wiele kontrowersji nie tylko w środowisku nauczycielskim.

Projekt MEN zakłada, iż uczniom klas I-III nauczyciele nie zadają pisemnych i praktycznych prac domowych. W klasach IV–VIII nauczyciel może zadać uczniowi taką pracę – nieobowiązkową i nie na ocenę.

(GN)

ZNP: Zakaz zadawania prac domowych ingeruje w autonomię nauczyciela

MEN odpowiedziało RPO ws. prac domowych: „Projekt rozporządzenia zostanie zmodyfikowany”

Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia MEN dotyczącego ograniczenia prac domowych. Czy będą zmiany w projekcie?

Analiza IBE: „Skutki ograniczenia możliwości zadawania prac domowych będą zależeć od reakcji nauczycieli”