Samorządy mogą podnieść wynagrodzenia i w ten sposób rozwiązać problem rekompensat


Mówimy: Sprawdzam! Związek chce, by samorządy w ramach rekompensaty utraconych przez nauczycieli pieniędzy za okres strajku, wprowadziły podwyżkę wynagrodzeń tej grupy zawodowej już w czerwcu br.

Od 1 września br. ma wejść w życie druga tegoroczna transza podwyżek dla nauczycieli wynosząca 9,6 proc. Według ZNP samorządy mogłyby podnieść wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli już trzy miesiące wcześniej, tj. w czerwcu br. W ten sposób oddałyby nauczycielom przynajmniej część pieniędzy, jakie ci stracili w efekcie strajku – stracili średnio aż 2/3 miesięcznego zarobku.
ZNP przygotował wzór uchwały, którą może przyjąć każda rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa. Związek jednocześnie apeluje do swoich ogniw o upowszechnienie tej inicjatywy wśród radnych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.
– Niestety, wiele samorządów odnosi się do rekompensat dla nauczycieli za strajk zupełnie inaczej, niż to wyglądało w zapowiedziach, co powoduje narastanie emocji. Dlatego ZNP, powołując się na art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela,* przygotował projekt uchwały, która, naszym zdaniem, powinna być przedmiotem dyskusji na każdej sesji rady gminy czy rady powiatu. Uchwała zmierza do tego, aby na podstawie KN samorząd terytorialny od 1 czerwca nauczycielom pracującym na jego terenie podniósł wynagrodzenie zasadnicze o 9,6 proc. To dokładnie ten wskaźnik wzrostu płac, który będziemy mieli od 1 września br. – tłumaczył prezes ZNP Sławomir Broniarz. – Samorząd ma takie prawo i ma takie możliwości – dodał.(…)

 

Piotr Skura

 

Cały tekst – GN nr 21 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 21/2019: