Aktualności miasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEPROTESTZNP W pobliżu MEiN i KPRM powstało miasteczko edukacyjne. Dzisiaj w centrum uwagi będą młodzi nauczyciele

Pierwszy dzień w miasteczku edukacyjnym w całości poświęcimy młodym nauczycielom, początkującym, wchodzącym do zawodu, tym, którzy zderzają się z nowymi dla nich…

Aktualności EDUKACJAmiasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEpogotowie protestacyjnePROTESTWYNAGRODZENIAZNP Edukacja jest najważniejsza! W sobotę 8 października startuje miasteczko edukacyjne w Warszawie. Znamy miejsce!

Od 8 do 14 października br. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie całodobowe miasteczko edukacyjne. To miejsce debat i rozmów o tym,…

Aktualności EDUKACJAmiasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEPROTESTWYNAGRODZENIAZNP 8 października w centrum Warszawy powstanie miasteczko edukacyjne ZNP. „Chcemy porozmawiać o problemach oświaty”

Zgodnie z zapowiedziami w dniach 8 – 14 października Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z partnerami uruchomi w centrum Warszawy miasteczko edukacyjne. –…

Aktualności EDUKACJAmiasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEpogotowie protestacyjneZNP Miasteczko edukacyjne w Warszawie! Wszystko o miasteczku – wydarzenia, relacje, debaty – w Głosie

Miasteczko edukacyjne w Warszawie - od 8 października. Relacjonujemy w Głosie Nauczycielskim wydarzenia w miasteczku. Czytajcie na naszej stronie aktualności zebrane w…

Aktualności miasteczko edukacyjnePRZEDSZKOLASZKOŁYUCZELNIE WYŻSZEWYNAGRODZENIAZNP W Warszawie powstanie protestacyjne Edukacyjne Miasteczko. Będzie pikieta w stolicy i różne akcje protestacyjne w regionach

Już niedługo w Warszawie pojawi się Edukacyjne Miasteczko, wspólna inicjatywa związków zawodowych i organizacji pozarządowych, która ma uświadomić społeczeństwu dramatyczną sytuację w…