Aktualności 15 październikamiasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEPikietaPREZES ZNPzapowiedź Prezes ZNP zaprasza na sobotnią pikietę. Start o godz. 11 przed siedzibą MEiN (wideo)

W sobotę 15 października od godz. 11 do 13 w al. Szucha 25 przed siedzibą MEiN i ministra Czarnka wspólnie będziemy demonstrować…

Aktualności finansowanie oświatymiasteczko edukacyjnepiecza zastępczapracownicy niepadegogiczni Miasteczko edukacyjne, dzień 6. Tematy: Pracownicy niepedagogiczni, finansowanie oświaty i piecza zastępcza

Zazwyczaj gdy mówimy edukacja, to myślimy o nauczycielach, uczniach, rodzicach. Nas, pracowników niepedagogicznych, niestety się pomija. A my jesteśmy i w placówkach…

Aktualności gościemiasteczko edukacyjneNAUCZYCEILEPolitycyprzechodnie Czarnka nie było, ale w miasteczku edukacyjnym nie brakuje gości. Protestujących wspierają nie tylko zwykli warszawiacy

Miasteczko edukacyjne to nie tylko codzienne panele i dyskusje w gronie związkowców, nauczycieli i ekspertów, ale również goście. Poza warszawiakami, często zwykłymi…

Aktualności CZARNEKmiasteczko edukacyjneSpotkanieTerminyZNP Miasteczko edukacyjne. Szef MEiN nie skorzysta z zaproszenia. Mówi o “hucpie politycznej”

Minister Czarnek powiedział, że nie spotka się z przedstawicielami miasteczka edukacyjnego, dlatego, że zbyt późno otrzymał zaproszenie. Otóż zaproszenie podpisane przez sekretariat…

Aktualności edukacja włączającamiasteczko edukacyjnePOMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Miasteczko edukacyjne, dzień 5. Temat: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i edukacja włączająca

Według naszych szacunków po okresie pandemii ponad 20 proc. dzieci i młodzieży cierpi z powodu depresji, około 30 proc. ma problemy z…

Aktualności EDUKACJAmiasteczko edukacyjneNAUKASZKOLNICTWO WYŻSZEZNP Miasteczko edukacyjne, dzień 4. Tematy: dostępność uczelni, pracownicy szkół wyższych

Dla kogo ta nauka, dla kogo te uczelnie? - między innymi na to pytanie spróbują odpowiedzieć dzisiejsi goście w miasteczku edukacyjnym

Aktualności miasteczko edukacyjneRSZWIN ZNPWYNAGRODZENIAZNP Miasteczko edukacyjne. Inflacja zamyka laboratoria, korporacje i banki przechwytują zdolnych naukowców

Z powodu braku pieniędzy i dramatycznego niedoinwestowania zagrożone jest istnienie wielu polskich uczelni m.in. artystycznych i rolniczych. Uczelnie przygotowują się do zawieszenia…

Aktualności CZAS PRACYmiasteczko edukacyjneNAUCZYCIELEWARUNKI PRACY Miasteczko edukacyjne, dzień 2. W niedzielę nauczyciele zwrócili uwagę na czas i warunki swojej pracy

Warunki pracy nauczycieli są nierozerwalnie związane z warunkami edukacji uczniów - przypomniała Urszula Woźniak, wiceprezes Okręgu Mazowieckiego ZNP podczas konferencji prasowej inaugurującej…

Aktualności miasteczko edukacyjneNGS-yRODZICESZKOLNICTWO WYŻSZE Miasteczko edukacyjne, dzień 3. Temat: Rodzice i NGS-y w edukacji oraz bieda na uczelniach

W imieniu środowiska akademickiego, polskich pedagogów, którzy kształcą nauczycieli chciałem wyrazić wielki szacunek dla polskich nauczycieli. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej już w…

Aktualności EDUKACJAInauguracjamiasteczko edukacyjneMłodzi nauczycieleproblemy Miasteczko edukacyjne już działa i zaprasza wszystkich do odwiedzin. „Jedynym biletem wejściowym jest słowo >>edukacja<<”

Przez ten tydzień mamy okazję, przyjemność i chęć mówienia o wszystkich problemach edukacji. Będziemy mówili o sprawach rodziców, uczniów, nauczycieli, pracowników nie…